Naujienos

ADVOKATŲ, TEIKIANČIŲ ARBA KETINANČIŲ TEIKTI ANTRINĘ TEISINĘ PAGALBĄ, ŽINIAI ! MALONIAI INFORMUOJAME, KAD PRASIDEDA REGISTRACIJA Į NAUJĄ SPECIALIŲJŲ MOKYMŲ PROGRAMĄ

2024 04 02

Bendradarbiaujant Lietuvos advokatūrai, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai (VGTP) ir Vilniaus universiteto Teisės fakultetui, skelbiame, kad startuoja preliminari registracija į naują specialiųjų mokymų, skirtų antrinę teisinę pagalbą teikiantiems advokatams, programą.

 

Į 2024 m. specialiųjų mokymų planą, patvirtintą LR Teisingumo ministro įsakymu (2023-10-12 Nr. 1R-324), įtrauktos keturios skirtingos mokymų temos. Mokymų tikslas, yra susijęs su paslaugų kokybės gerinimu, kad atstovaujantys advokatai būtų įgiję ne tik teisinių žinių ir patirties, bet ir specialių gebėjimų, kurie leistų veiksmingai apginti nukentėjusiųjų interesus jautriose bylose.

 

2024 m. gegužės 22 d. startuoja programa, skirta suteikti papildomų praktinių žinių, reikalingų advokatams teikiant antrinę valstybės garantuojamą teisinę pagalbą nukentėjusiesiems. Mokymai apima atstovavimo nukentėjusiesiems bendruosius aspektus ir ypatumus, atsižvelgiant į nukentėjusiųjų savybes, bylose dėl tam tikrų nusikalstamų veikų:

1) atstovaujant bylose dėl prekybos žmonėmis;

2) atstovaujant bylose dėl smurto artimoje aplinkoje;

3) atstovaujant bylose dėl žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvės ir neliečiamumo;

4) atstovaujant bylose dėl neapykantos nukentėjusiajam dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, negalios, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimo ar pažiūrų.  

Su programa galite susipažinti ČIA.

 

Programa apims teisinių kompetencijų didinimą, dėmesys taip pat bus skiriamas teismo medicinos, kriminologijos ir psichologijos žinioms gilinti. Mokymus ves skirtingų Vilniaus universiteto fakultetų lektoriai – praktikai (teisininkai, kriminologai, teismo medikai, psichologai). Planuojama, kad mokymai prasidės 2024 m. gegužės 22 d., o pasibaigs birželio 21 d. Paskaitos vyks nuotoliniu būdu (per Microsft Teams programą), o seminarai - kontaktiniu būdu (Vilniuje, Vilniaus universiteto Teisės fakultete).

Su seminarų ir paskaitų tvarkaraščiu galite susipažinti ČIA.

Dėl papildomų klausimų taip pat galite kreiptis į Vilniaus universiteto Teisės fakultetą: justyna.levon@tf.vu.lt.

 

Mokymų kaina asmeniui – 400 EUR. Mokymus baigusiems ir egzaminą išlaikiusiems valstybės garantuojamą teisinę pagalbą teikiantiems advokatams mokymų išlaidas (400 EUR) kompensuos VGTP. Egzamino negali laikyti advokatas, praleidęs daugiau nei 40 procentų specialiųjų mokymų programos temų. Dėl kompensavimo klausimų galite kreiptis į VGTP išteklių skyriaus vedėją Ingridą Skebę, el.p. ingrida.skebe@vgtpt.lt. Viso šioje mokymų programoje valstybės lėšomis planuojama apmokyti 40 advokatų. Programą baigę advokatai už teikiamą valstybės garantuojamą teisinę pagalbą šioje srityje gaus dvigubo dydžio valandinį atlygį, t.y. 50 Eur. už 1 val.

 

Kviečiame preliminariai registruotis užpildant anketą nuorodoje: https://forms.gle/zNnDuTXdg6B3fKvv6  Preliminari registracija vyks iki balandžio 12 d. Pažymime, kad iš preliminariai užsiregistravusių galutinį sąrašą dalyvių sudarys VGTP. Sąrašą perdavus Vilniaus universitetui, su atrinktais advokatais susisieks Vilniaus universiteto atstovai dėl mokymų apmokėjimo, tvarkaraščio, prisijungimo nuorodų ir kitos informacijos. Kadangi vietų skaičius yra ribotas, taip pat informuojame, kad prioritetas skiriamas tiems advokatams, kurie dar nėra dalyvavę kitos programos specializuotuose mokymuose.

 

Šie akademikų ir praktikų jungtiniai specializuoti mokymai labiausiai pažeidžiamai žmonių grupei  suteiks galimybes gauti tinkamai ir specialiai tam pasirengusių advokatų pagalbą, o advokatams  suteiks galimybę gauti naujausias ir specialiąsias žinias ir taip užsitikrinti specialiųjų žinių turėjimo pranašumą, - Lietuvos advokatų tarybos pirmininkas Mindaugas Kukaitis.

 

Žinios, tai pranašumas ir apsauga!