Naujienos

CCBE Žmogaus teisių apdovanojimus pelnė Baltarusijos advokatai, gynę demokratijos vertybes

2021 12 10

Europos Sąjungos advokatūrų ir teisinių bendrijų tarybos (CCBE) Žmogaus teisių apdovanojimus „CCBE Human Rights Award“ šiemet pelnė Lietuvos ir Belgijos advokatūrų siūlyti nominantai – Baltarusijos advokatai: Lilija Vlasova, Maksimas Znakas, Dmitrijus Laevskis ir Leanidas Sudalenko, kurie savo šalyje gynė žmogaus teises ir teisinės valstybės vertybes.

„CCBE šiemet įvertino ir pagerbė Baltarusijos advokatų nepaprastą atsidavimą ir pasiaukojimą, ginant pamatines žmogaus teises. Iškilius nominantus, kurie šiemet įvertinti šiuo reikšmingu apdovanojimu, siūlė Lietuvos advokatūra kartu su Belgijos advokatūra. Pagarbos nusipelniusių advokatų persekiojimas prasidėjo po suklastotų prezidento rinkimų Baltarusijoje 2020 m. rugpjūčio mėnesį. Už advokatų drąsą ir pasiaukojimą, ištikimybę teisinės ir demokratinės valstybės vertybėms turime būti dėkingi visi, nes tai skatina visą Europos teisininkų bendruomenę susimąstyti, kokiu laikotarpiu gyvename, kokios grėsmės tikėtinos ar realios, kokie stiprūs turi išlikti teisininkai, kad būtų išsaugota demokratija ir teisės viršenybė“, – sako Advokatų tarybos pirmininkas prof. dr. Ignas Vėgėlė.

CCBE šiuo apdovanojimu reiškia pagarbą ir palaikymą visiems Baltarusijos teisininkams, kurie kovoja už teisinės valstybės principą ir pagrindines advokato profesijos vertybes, rizikuodami ne tik galimybe verstis advokato praktika, bet ir savo laisve. Visiems keturiems apdovanojimo nusipelniusiems advokatams šiuo metu trukdoma užsiimti savo profesija: trys iš jų yra nelaisvėje.

Lilija Vlasova buvo suimta 2020 m. rugpjūčio 31 d. ir, nepaisant tarptautinių teisininkų organizacijų protestų, tebėra suimta iki šiol. Maksimas Znakas atstovavo klientams politiškai jautriose bylose ir po vienerių metų kardomojo kalinimo buvo nuteistas kalėti 10 metų. Leanidas Sudalenko atstovavo žmogaus teisių gynėjams ir aktyvistams – jis buvo suimtas 2021 m. sausio 18 d., apkaltintas akcijos, šiurkščiai pažeidžiančios viešąją tvarką, organizavimu, finansavimu, mokymu ir rengimu. Dmitrijus Laevskis – garsus teisininkas, viešai kalbėjęs apie teisinės valstybės padėtį, teismų nepriklausomumą, advokato profesiją ir teisę į gynybą Baltarusijoje. D. Laevskis teisme atstovavo keliems politiniams kaliniams. Kelerius metus nuolat buvo persekiojamas ir jautė režimo spaudimą, o 2021 m. liepos 9 d., po dviejų advokatui iškeltų drausminių procedūrų, jam uždrausta verstis advokato praktika.