Naujienos

Europos Komisija kviečia dalyvauti apklausoje dėl skaitmenizavimo tarpvalstybiniam teisminiam bendradarbiavimui įvairiose bylose ES narėse

2021 04 29

Europos Komisija planuoja naują iniciatyvą, kuria siekiama skaitmenizuoti tarpvalstybinį teisminį bendradarbiavimą civilinėse, komercinėse ir baudžiamosiose bylose, kurios dėl įvairių priežasčių gali būti susiję su daugiau, nei viena ES valstybe nare.

Šios iniciatyvos tikslas yra įdiegti naujas skaitmenines komunikacijos priemones, skirtas palengvinti teismų ir valstybių narių institucijų bendradarbiavimą, taip pat suteikti asmenims ir verslo įmonėms galimybę pradėti teisminius procesus bei bendrauti su ES valstybių narių teismais ar kitomis kompetentingomis institucijomis elektroninėmis priemonėmis. Dabartinis fizinių ir juridinių asmenų bendravimas su teisminėmis ar kitomis viešosiomis institucijomis vyksta popierinių dokumentų pagrindu, todėl šis procesas gali užtrukti, būti brangus ir nepatikimas krizių, tokių kaip COVID-19, metu.

Europos Komisija kviečia teisminėse institucijose dirbančius asmenis, fizinius ir juridinius asmenis, akademinę visuomenę, visus suinteresuotus, kuriems ši iniciatyva galėtų būti aktuali, išreikšti savo požiūrį ir nuomonę apie šios iniciatyvos kryptį ir galimus variantus.

Šiuo tikslu paskelbta viešoji konsultacija, kuri vyks iki 2021 m. gegužės 11 d. Maloniai prašome prisidėti ir pateikti savo nuomonę dėl minėtos iniciatyvos atsakant į trumpą klausimyną, kuris pateiktas šioje nuorodoje. Atkreipiame dėmesį, kad norint atsakyti į Europos Komisijos pateiktus klausimus, reikalinga registracija.