Naujienos

Lietuvos advokatūra: TTK sprendimas uždegė žalią šviesą tolesniam svarstymui dėl asmens patirtų išlaidų advokato paslaugoms atlyginti teisminiuose procesuose išteisinimo atveju

2022 03 28

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas (TTK) uždegė žalią šviesą Baudžiamojo proceso kodekso (BPK) 106 straipsnio pakeitimo ir Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) 666 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų tolesniam svarstymui Seime, kuriuos priėmus būtų leista asmens patirtas išlaidas advokato paslaugoms apmokėti iš valstybės biudžeto lėšų išteisinimo atveju baudžiamajame procese arba teisme nutraukus administracinio nusižengimo teiseną nesant administracinio nusižengimo požymių.
Taip pat Seimo TTK pritarta pasiūlymui įtvirtinti, kad BPK ir ANK projektus įgyvendinantys poįstatyminiai teisės aktai būtų derinami su advokatūra.
Seimo komitete taip pat kalbėta apie galimybę analogiškus pakeitimus dėl advokato išlaidų atlyginimo priimti ir baudžiamojo proceso ikiteisminio tyrimo stadijoje bei nutraukus administracinę teiseną ir kitais pagrindais, nepasiekus teismo.
„Vertiname šį Seimo TTK sprendimą, kaip žingsnį į priekį siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2021 m. kovo 19 d. nutarimą, kuriuo pabrėžiama asmens konstitucinė teisė į realią gynybą. Iš konstitucinės teisės į gynybą, taip pat teisės turėti advokatą kyla ir valstybės institucijų pareiga užtikrinti, kad galimybė įgyvendinti šias teises būtų reali. Taigi jei Seimas pritartų šiam teisiniam reguliavimui, kuriuo asmeniui atlyginamos advokato paslaugoms patirtos būtinosios ir pagrįstas išlaidos, asmuo turėtų galimybę veiksmingiau ginti savo pažeistas teises naudodamasis advokato pagalba, – teigia Lietuvos advokatų tarybos pirmininkas prof. Ignas Vėgėlė. – Komitete aptartas pirmasis etapas, kuris gali atverti kelią advokato išlaidų atlyginimui teisminiuose procesuose. Siekiama surasti tinkamą mechanizmą, iš kokio biudžeto, kokia konkrečia tvarka bus atlyginamos advokato išlaidos. Taip pat kalbėta ir apie – ikiteisminius procesus, tačiau galimybė atlyginti išlaidas neteisminiuose procesuose gali būti svarstoma antrame etape“.
Lietuvos advokatų tarybos pirmininko pavaduotojas Mindaugas Kukaitis pastebi, kad reikalinga išlaidoms kompensuoti suma gali būti prognozuojama tik preliminariai. Remiantis Generalinės prokuratūros duomenimis, išteisintų asmenų, kai neįrodyta įtariamojo kaltė ar kai konstatuota, jog nepadaryta nusikalstama veika, pastaraisiais metais viršijo 5 tūkst.
„Teisingumo ministerijos preliminariu vertinimu, nutrauktų ikiteisminių tyrimų baudžiamajame procese biudžeto lėšų poreikis advokatų išlaidoms padengti galėtų iš viso siekti nuo 4 iki 10 mln. Eur. Ši suma reikšmingai didėtų išlaidoms dėl nutrauktų ikiteisminių tyrimų pagal administracinę teiseną. Pasiekus šį pokytį klientų teisinė apsauga padidėtų, nepagrįstai persekioti asmenys atgautų bent dalį patirtų išlaidų įrodinėjant savo nekaltumą. Be to, priimti pakeitimai didintų visuomenei advokatų prieinamumą“, – sako M. Kukaitis.
Jei Seime ANK ir BPK projektams būtų pritarta, remiantis įgyvendinančiais teisės aktais planuojama, kad konkretūs atlygintinų išlaidų advokatui dydžiai priklausytų nuo konkrečių bylų aplinkybių ir atitinkamų kriterijų (pvz., būtinumo, pagrįstumo).