Naujienos

VGTP tarnyba skelbia konkursą į advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, vietas

2022 03 31

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1R-169 patvirtintais Advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, konkurso nuostatais (2022 m. kovo 28 d. Nr. 1R-97 redakcija), skelbia konkursą į advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, vietas.

Konkursas skelbiamas šioms teisės sričių grupėms, kuriose teikiama antrinė teisinė pagalba:
•    Baudžiamosios teisės srities grupė, apimanti antrinės teisinės pagalbos teikimą baudžiamosiose bylose ir administracinių nusižengimų bylose bei konstitucinę justiciją ir vykdymo procesą šiose bylose;
•    Civilinės teisės srities grupė, apimanti antrinės teisinės pagalbos teikimą civilinėse bylose ir administracinėse bylose bei konstitucinę justiciją ir vykdymo procesą šiose bylose.

Konkurse gali dalyvauti į Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą įrašyti advokatai

Advokatas, norintis dalyvauti konkurse (toliau – Pretendentas), Tarnybai turi pateikti:
•    prašymą leisti dalyvauti konkurse;
•    asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
•    advokato pažymėjimo kopiją;
•    gyvenimo aprašymą.


Prašyme privaloma nurodyti:
•    vardą, pavardę,
•    kontaktinį telefoninio ryšio numerį,
•    elektroninio pašto adresą,
•    teisės sričių grupę, kurioje pageidaujama teikti antrinę teisinę pagalbą (baudžiamosios, administracinių nusižengimų ir konstitucinės justicijos arba civilinės, administracinės ir konstitucinės justicijos),
•    Lietuvos apygardos teismo veiklos teritoriją, kurią pageidauja aptarnauti,
•    patvirtinimą, kad neturi galiojančių drausminių nuobaudų.

Pretendentai nurodytus dokumentus Tarnybai gali teikti 10 d. d. nuo konkurso paskelbimo dienos (iki 2022 m. balandžio 12 d.)
Dokumentai gali būti pateikti:
•    asmeniškai, atvykus į Tarnybą adresu Odminių g. 3, Vilnius (III aukštas),
•    atsiųsti registruotu laišku adresu Odminių g. 3, LT-01122 Vilnius,
•    atsiųsti elektroniniu paštu l.tiuksiene@vgtpt.lt (prašymas leisti dalyvauti konkurse turi būti pasirašytas elektroniniu parašu).

Laimėjusiems Konkursą Advokatams suteikiamos įrengtos darbo vietos Tarnybos teritorinių skyrių patalpose – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio miestuose pagal aptarnaujamas Lietuvos apygardų teismų veiklos teritorijas:

Vilniaus apygardos teismo veiklos teritorija – darbo vieta Odminių g. 3, Vilnius:
•    4 darbo vietos Civilinės teisės srities grupėje,
•    7 darbo vietos Baudžiamosios teisės srities grupėje;

Kauno apygardos teismo veiklos teritorija – darbo vieta Kęstučio g. 21, Kaunas:
•    4 darbo vietos Civilinės teisės srities grupėje,
•    7 darbo vietos Baudžiamosios teisės srities grupėje;

Klaipėdos apygardos teismo veiklos teritorija – darbo vieta Vilties g. 10, Klaipėda:
•    2 darbo vietos Civilinės teisės srities grupėje,
•    1 darbo vieta Baudžiamosios  teisės srities grupėje;

Šiaulių apygardos teismo veiklos teritorija – darbo vieta Vasario 16-osios g. 49, Šiauliai:
•    4 darbo vietos Civilinės teisės srities grupėje,
•    7 darbo vietos Baudžiamosios teisės srities grupėje;

Panevėžio apygardos teismo veiklos teritorija – darbo vieta Klaipėdos g. 72, Panevėžys:
•    2 darbo vietos Civilinės teisės srities grupėje.
    
Sutarties dėl nuolatinio antrinės teisinės pagalbos teikimo galiojimo terminas – 5 metai. Sutartis įsigalioja nuo 2022 m. liepos 1 d.

Kontaktinis asmuo Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Leda Tiukšienė tel. 8 700 00 166Pastabos:
*Konkurse negali dalyvauti advokatai, su kuriais Tarnyba per paskutinius penkerius metus iki konkurso paskelbimo nutraukė antrinės teisinės pagalbos teikimo nuolat sutartis dėl sutartinių įsipareigojimų netinkamo vykdymo ar nevykdymo, ar turintys galiojančių drausminių nuobaudų;
**Advokatas nuolat teikiantis antrinę teisinę pagalbą turi pareigą teikti antrinę teisinę pagalbą tik pagal Tarnybos paskyrimus ar parinkimus ir neturi teisės teikti teisinių paslaugų asmenims, neturintiems teisės į valstybės garantuojamą antrinę teisinę pagalbą;
***Daugiau informacijos apie konkurso sąlygas https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c981d8b0ae6611ec8d9390588bf2de65