Naujienos

Informuojame dėl kolegės, advokatės a. a. Vandos Kūrienės laidotuvių

2021 04 21

Lietuvos advokatūros bendruomenė dar kartą reiškia nuoširdžią užuojautą artimiesiems ir kolegoms dėl advokatės Vandos Kūrienės (1937–2020) mirties ir informuoja, kad su buvusia kolege bus galima atsisveikinti š.m. balandžio 30 d.

Balandžio 30 d. 9 val. yra numatytos šv. mišios Vilniaus šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje (adresas: Vasario 16-osios g. 11, Vilnius). Po šv. mišių, 10 val. velionę bus galima pagerbti laidojimo namuose „Nutrūkusi styga“, o 14 val. bus išnešama urna. Laidotuvės vyks Rokantiškių kapinėse.

Profesinės bendruomenės atmintyje a.a. V. Kūrienė išliks kaip nuoširdi, profesionali, darbšti ir turėjusi autoritetą kolegų bei teisėjų tarpe advokatė.