Naujienos

Kviečiame dalyvauti MRU organizuojamoje konferencijoje „Tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimas mediacijos plėtrai“

2022 01 21

MRU Mediacijos ir darnaus ginčų sprendimo laboratorija, drauge su ilgamečiais partneriais,  2022 m. vasario 4 d. nuo 9 val. organizuoja nacionalinę mokslinę – praktinę konferenciją „Tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimas mediacijos plėtrai“. Konferencijoje sveikinimo žodį tars ir MRU partnerės Lietuvos advokatūros advokatų Tarybos pirmininkas Mindaugas Kukaitis. Kviečiame advokatų bendruomenės narius aktyviai dalyvauti nuotolinėje konferencijoje.
Renginys vyks MRU I-414 auditorijoje, tačiau dėl pandemijos valdymui taikomų ribojimų klausytojų skaičius yra griežtai ribojamas. Visus kviečiame renginį stebėti nuotoliniu būdu MRU paskyroje YouTube platformoje. Registracija į renginį: čia.

Nuoroda renginio stebėjimui nuotoliniu būdu: čia.

Su konferencijos programa galima susipažinti  čia.

Mediacijos, kaip būdo spręsti įvairaus pobūdžio ginčus, nauda daugelis Lietuvos visuomenės narių jau spėjo įsitikinti. Konfidencialumu, pagarba kiekvienam dalyviui ir nešališko mediatoriaus profesionalumu grindžiamas procesas plačiai taikomas siekiant rasti kiekvienai ginčo šaliai priimtiną sprendimo būdą, atkurti pagarbius jų tarpusavio santykius, tobulinti visuomenės konfliktų sprendimo kultūrą, tuo pačiu mažinant teismų darbo krūvį bei taupant laiką ir pinigus.
Mykolo Romerio universitetas (MRU) 2019-2022 m. drauge su partneriais iš Latvijos, Austrijos ir Italijos universitetų vykdo Europos Sąjungos Justice programos projektą „CODEMAL“, kuris skirtas mediatorių ir advokatų bendradarbiavimui stiprinti. Projekto eigoje buvo apibendrinta tokio bendradarbiavimo geroji užsienio valstybių praktika, atlikti advokatų ir mediatorių nuomonių tyrimai bei parengtos rekomendacijos glaudesniam šių profesijų atstovų bendradarbiavimui. Projekto vykdytojai taip pat identifikavo, kad mediacijos instituto taikymo sėkmei tiek Lietuvoje, tiek užsienyje didelę reikšmę turi ne tik tiesioginių mediacijos proceso dalyvių (mediatorių ir advokatų) kooperacija, bet ir ryšio su kitomis mediacijos sistemos institucijomis stiprumas. Mediacijos sistema vienija daugybę institucijų ir organizacijų, kurių glaudus bendradarbiavimas lengvina šio į taikų ginčų sprendimą orientuoto proceso iniciavimą ir kokybišką vykdymą.
MRU Mediacijos ir darnaus ginčų sprendimo laboratorija, drauge su ilgamečiais partneriais,  2022 m. vasario 4 d. nuo 9 val. organizuoja nacionalinę mokslinę – praktinę konferenciją „Tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimas mediacijos plėtrai“.
Konferencijos pranešėjai diskutuos apie privalomosios mediacijos ir teisminės mediacijos aktualijas Lietuvoje, sieks nustatyti, kokiose srityse būtinas glaudesnis mediacijos sistemos institucijų bendradarbiavimas ir kokius iššūkius jis padės spręsti. Renginio metu bus pristatyti ir aptarti CODEMAL projekto rezultatai, 2021 m. privalomosios, teisminės ir neteisminės mediacijos Lietuvos administracinių ginčų komisijos veikloje mediacijos rezultatai, privačios mediacijos situacija Lietuvoje,  teisėjų požiūrio į teisminę mediaciją tyrimo rezultatai, atskleisti mediatoriaus, advokato, teisėjo požiūriai į privalomąją mediaciją ir jos taikymo iššūkius, pasidalinta mediacijos taikymo vaiko išvežimo bylose patirtimi bei apibrėžtas Lietuvos mediatoriaus portretas. Renginio pranešėjai – mediacijos valdymo ir kitų susijusių  institucijų organizacijų vadovai ir nariai, žinomi teisėjai, mediatoriai, advokatai.
MRU Mediacijos ir darnaus ginčų sprendimo laboratorijos vadovė ir CODEMAL projekto vadovė prof. dr. Agnė Tvaronavičienė atkreipia dėmesį į tarpinstitucinio bendradarbiavimo vystant mediaciją Lietuvoje stiprinimo poreikį: „Nors mediacija Lietuvoje nebėra naujiena, jos plačiam taikymui iššūkiu išlieka visuomenės narių nepakankamos žinios apie šio ginčų sprendimo būdo privalumus. Šis iššūkis gali būti sprendžiamas tik užtikrinant aukštą mediacijos paslaugų kokybę, greitą bei nebiurokratišką jų pasiekiamumą. Tam pasiekti būtinas visų mediacijos sistemos institucijų ir organizacijų susitelkimas ir bendradarbiavimas“.
Konferencijos organizatorius - MRU Mediacijos ir darnaus ginčų sprendimo laboratorija. Renginio partneriai: Lietuvos mediatorių rūmais, Lietuvos advokatūra,  Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija, Nacionalinė teismų administracija, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba bei Lietuvos administracinių ginčų komisija.
Detalesnė informacija apie renginį teikiama elektroniniu paštu a.tvaronaviciene@mruni.eu