Naujienos

Lietuvos advokatūros mediatekoje – nauji seminarai

2022 01 24

Lietuvos advokatūros mediatekoje nuolat atnaujiname seminarų pasirinkimą. Šiuo metu galima rasti naujų seminarų baudžiamosios, darbo ir statybų teisės temomis, kuriuos gali įsigyti ne tik advokatai ir advokatų padėjėjai, tačiau bet kurie išorės lankytojai, besidomintys šiomis temomis.
Baudžiamosios teisės seminare „LAT praktikos priimant išteisinamuosius nuosprendžius bylose dėl turtinių nusikalstamų veikų, analizė ir apžvalga“ lektorius, advokatas Olegas Šibkovas pristato Lietuvos aukščiausiojo teismo praktiką priimant išteisinamuosius nuosprendžius baudžiamosiose bylose dėl nusikaltimų nuosavybei. Ypatingas dėmesys seminare skiriamas byloms, susijusioms su nusikalstamomis veikomis versle ir finansų srityje. Apžvelgiami ir susisteminami LAT ir kitų teismų argumentai ir motyvai, kurių pagrindu teismai priėmė išteisinamuosius nuosprendžius bylose dėl svetimo turto vagysčių, sukčiavimo, turto pasisavinimo ir iššvaistymo. Seminare aptariami pagrindai, kuriais remiantis teismai konstatavo nusikalstamos veikos požymių ar fakto nebuvimą.
 
Lektorius, advokatas prof. dr. Raimundas Jurka seminare „Nusikalstamą veiką imituojantys veiksmai: įgyvendinimas ir vertinimas teismų praktikoje“ analizuoja nusikalstamą veiką imituojančių veiksmų raišką teisinėje praktikoje. Seminare pateikiamų teismų baigiamųjų aktų analizė atskleidžia, kad tam tikrais klausimais teisminė praktika nėra vienoda. Akcentuojami imituojančių veiksmų ribų, imitacijos (manipuliacijos) atskyrimo nuo provokacijos (tiesioginės ir netiesioginės provokacijos), imituojančių veiksmų trukmės (terminų pratęsimo),  pareigūnų „prisijungimo“ prie tiriamos nusikalstamos veikos ar šios veikos „tiražavimo“ bei kiti probleminiai klausimai.
 
Lektoriaus advokato doc. dr. Tomo Bagdanskio naujausiame darbo teisės seminare „Darbo sutarčių, papildomų susitarimų ir lokalių teisės aktų rūšys ir turinys” dėstoma, kokie esminiai šaltiniai reguliuoja darbdavių ir darbuotojų santykius. Kalbama apie Darbo kodeksą, darbo sutartis ir lokalius teisės aktus. Seminare atsakoma į klausimus: kokios nuostatos turi būti įtrauktos į darbo sutartį, kokių lokalių dokumentų reikia, koks turėtų būti jų turinys.
  
Lektorius advokatas dr. Evaldas Klimas seminare „Savivaldybių infrastruktūros plėtros teisinis reguliavimas“ aptaria Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pagrindines nuostatas, teritorijų planavimo dokumentų poreikį, reikalavimus teritorijų planavimo dokumentams. Taip pat pristatomi pokyčiai Infrastruktūros įrengimo ir PP viešinimo derinimo srityse, bei prisijungimo sąlygų ir statybos leidimų išdavimo reikalavimai. Lektorius akcentuoja būtinus priimti savivaldybių tarybų ir kitų savivaldos institucijų sprendimus bei aptaria aktualius klausimus, susijusius su kompensavimo ar įmokos apskaičiavimo tvarka.
Šių ir visų kitų Seminarų ieškokite www.lashop.lt Renginiai => MEDIATEKA.
 
Jeigu jungiatės pirmą kartą, sekite visas instrukcijas, kurias gausite el. paštu.