Naujienos

Lietuvos advokatūra reiškia užuojautą kolegos advokato Boleslovo Ališausko (1948–2021) artimiesiems

2021 04 08

Lietuvos advokatūros bendruomenė reiškia nuoširdžią užuojautą artimiesiems ir bendradarbiams dėl kolegos advokato Boleslovo Ališausko (1948–2021) mirties.

Advokatas profesinės bendruomenės atmintyje išliks kaip principingas, pareigingas bei kūrybingas kolega.

Žodžiai nepaguos, nenuramins, gal tik tyliai primins, kad liūdesio valandą esame kartu. Telydi paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą.

Velionis bus pašarvotas šiandien 12 val. Kernavės Švč. M. Marijos Škaplierinės bažnyčios patalpose. Ryt, balandžio 9 d., 13 val. vyks šv. Mišios už velionį Kernavės Švč. M. Marijos Škaplierinės bažnyčioje (Kerniaus g. 4a, Kernavė), po jų – laidotuvės  Kernavės kapinėse.