Naujienos

Nacionalinė teismų administracija prašo advokatų daugiau naudotis Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) paslaugomis, siunčiant ir gaunant dokumentus

2023 05 12

Lietuvos teismai proceso dalyviams apie procesinius veiksmus ar procesinius sprendimus siekia pranešti naudodami tik Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) Viešųjų elektroninių paslaugų (VEP) posistemį, pasiekiamą portale e.teismas.lt (toliau – Portalas).

Pastaraisiais metais nuosekliai augęs Portalo vartotojų skaičius rodo šios priemonės efektyvumą bei svarbą, lengvinant teisingumo prieinamumą bylos šalims, jų atstovams bei kitiems proceso dalyviams. Kartu pastebėta, jog Advokatūros bendruomenės nariai – vieni aktyviausių Portalo paslaugomis besinaudojančių teisės profesionalų – 2022 m. pabaigoje Portalu naudojosi 2192 advokatai bei 1118 advokatų padėjėjų.

Siekiant advokatams ir jų padėjėjams įteikti elektroninių ryšių priemonėmis procesinius dokumentus bei teismo proceso metu užtikrinti operatyvų keitimąsi teismo procesiniais dokumentais tarp teismo ir proceso dalyvių, Lietuvos advokatūra kartu su Nacionaline teismų administracija skatina dar nesinaudojančius šių profesijų atstovus susikurti LITEKO VEP posistemio vartotojų paskyras ir aktyviai juo naudotis, gaunant bei siunčiant teismui procesinius dokumentus. Tokiu būdu užtikrinsime ekonomišką valstybės lėšų naudojimą, mažinsime bylos nagrinėjimo išlaidas bei išlaikysime konstruktyvų tarpinstitucinį bendradarbiavimą.