Naujienos

Parengtas leidinys, skirtas padėti pasiruošti advokatų kvalifikaciniam egzaminui raštu

2022 01 27

Advokatų egzaminų komisija kartu su Lietuvos advokatūra parengė elektroninį leidinį, skirtą būsimiems advokatams, besiruošiantiems advokatų kvalifikaciniam egzaminui. Lietuvos advokatūros finansuotas pavyzdžių rinkinys paruoštas egzaminų komisijos narių – teisės srities žinovų – ir yra puiki pagalbinė priemonė, kurioje egzamino dalį raštu besiruošiantys laikyti asmenys gali rasti pavyzdines advokatų kvalifikacinio egzamino užduotis bei jų sprendimus, vertintinus aukščiausiais balais.
 
„Sveikinu kolegas, prisidėjusius prie šio itin reikalingo ir prasmingo leidinio, skirto būsimiems advokatams parengimo. Kaip Lietuvos advokatūros vadovas, ne kartą kalbėjęs apie advokatų profesijos patrauklumo didinimą, manau, kad leidinys, padėsiantis pasiruošti egzaminų užduotims raštu yra puiki priemonė, palengvinanti pasirengimą egzaminui ir didinanti reikalingų advokatui žinių prieinamumą, kviečiantis jaunus kolegas siekti užsibrėžto tikslo. Linkiu būsimiems advokatams lengvo skaitymo, gebėjimo pasinaudoti leidiniu, įsigilinimo, suvokimo ir, žinoma, didžiausios sėkmės laikant egzaminus“, – sako Lietuvos advokatų tarybos pirmininkas prof. Ignas Vėgėlė.
 
Advokatų egzaminų komisijos pirmininkas prof. dr. Saulius Katuoka atkreipia dėmesį į tai, kad leidinyje pateiktos užduotys yra pavyzdinės, surinktos ir pateiktos iš visų teisės šakų, iš kurių formuojamos egzamino dalies raštu užduotys.
 
„Egzamino metu, egzaminą raštu laikantis asmuo, gauna užduočių variantą, kurį sudaro dvi užduotys: procesinio dokumento parengimas ir praktinės situacijos teisinė analizė, iš jų po vieną skiriama iš: civilinės teisės, civilinio proceso teisės ar darbo teisės, ir baudžiamosios teisės, baudžiamojo proceso ar administracinės teisės ir teisenos. Užduotims atlikti skiriamos dvi valandos. Primintina, kad asmuo, laikantis kvalifikacinį advokatų egzaminą, turi būti susipažinęs su doktrininėmis nuostatomis, privalo žinoti naujausią teismų praktiką bei galiojančius teisės normų aktus. Vertinant atsakymus, atsižvelgiama į įvairius vertinimo kriterijus: t. y. ar buvo pritaikytos tinkamos teisės normos, ar atsakymas yra argumentuotas, pagrįstas doktrininėmis nuostatomis, teisminės praktikos pavyzdžiais bei teisine logika. Asmens raštišku prašymu ir komisijos pirmininko sprendimu – egzamino raštu užduočių sprendimas gali būti rašomas ranka, – primena Advokatų egzaminų komisijos pirmininkas prof. dr. S. Katuoka. – Advokatų egzaminų komisija viliasi, kad šis leidinys, besiruošiantiems advokatų kvalifikacinio egzamino daliai raštu, bus naudingas ir padės išlaikyti advokatų kvalifikacinį egzaminą“.
 
Leidinys išleistas elektronine versija, jį pdf formatu galite atsisiųsti iš svetainės www.advokatura.lt
Meniu juostoje susiraskite laukelį ADVOKATAMS, tuomet rinkitės Dokumentų atmintinė →TAPK ADVOKATU (EGZAMINO RAŠTU UŽDUOČIŲ PAVYZDŽIAI) ir parsisiųskite Advokatų kvalifikacinio egzamino raštu pavyzdžių leidinį.
 
Leidinį taip pat galite rasti ČIA.