Naujienos

SVARBU: ES Taryba susitarė dėl naujų sankcijų, kurios draudžia tiesiogiai ar netiesiogiai teikti teisinio konsultavimo paslaugas

2022 10 10

Informuojame, jog 2022 m. spalio 6 d. ES Taryba susitarė dėl su sankcijomis susijusių priemonių, kurios turi įtakos teisinio konsultavimo paslaugų teikimui.

Nuo šiol draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai teikti teisinio konsultavimo paslaugas (išskyrus numatytas išimtis):

a) Rusijos vyriausybei arba

b) Rusijoje įsteigtiems juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms.

  • „Teisinio konsultavimo paslaugos“ apima teisinių konsultacijų teikimą klientams ne ginčo tvarka nagrinėjamose bylose, įskaitant komercinius sandorius, susijusiose su teisės taikymu ar aiškinimu, dalyvavimą su klientais arba jų vardu komerciniuose sandoriuose, derybose ir kituose reikaluose su trečiosiomis šalimis, taip pat teisinių dokumentų rengimą, vykdymą ir tikrinimą.
  • „Teisinio konsultavimo paslaugos“ neapima atstovavimo, konsultacijų ir dokumentų rengimo arba tikrinimo teikiant teisinio atstovavimo paslaugas, visų pirma administracinių agentūrų, teismų, kitų tinkamai įsteigtų oficialių bendrosios kompetencijos teismų ar arbitražo arba tarpininkavimo bylose.

Draudimas netaikomas paslaugų, kurios yra griežtai būtinos siekiant pasinaudoti teise į gynybą teismo procese ir teise į veiksmingą teisinę gynybą, teikimui.

Draudimas netaikomas paslaugų, kurios yra griežtai būtinos siekiant užtikrinti galimybę pasinaudoti teismo, administracinėmis ar arbitražo procedūromis valstybėje narėje, arba pripažinti valstybėje narėje priimto teismo ar arbitražo sprendimą arba užtikrinti jo vykdymą, teikimui, su sąlyga, kad tokių paslaugų teikimas yra suderinamas su šio reglamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 269/2014 (*5) tikslais.

Draudimas netaikomas paslaugų, skirtų išskirtinai naudotis Rusijoje įsisteigusiems juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms, kuriuos nuosavybės teise turi arba vienas ar kartu su kitais kontroliuoja juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsteigti arba įregistruoti pagal valstybės narės, Europos ekonominės erdvės šalies narės, Šveicarijos arba šalies partnerės, nurodytos VIII priede, teisę, teikimui.

Draudimas netaikomas paslaugų, kurios yra griežtai būtinos, kad iki 2023 m. sausio 8 d. būtų nutrauktos sutartys, kurios neatitinka šio straipsnio ir yra sudarytos anksčiau nei 2022 m. spalio 7 d., arba tokioms sutartims įvykdyti būtinos papildomos sutartys, teikimui.

Plačiau su visu sankcijos paketu galima susipažinti savitarnos svetainėje paspaudus nuorodą „Informacija advokatams apie ES sankcijų pokyčius“ arba čia.

Atkreipiame dėmesį, kad ES teisės aktai įsigaliojo 2022 m. spalio 7 d.