Naujienos

Užuojauta dėl advokato Arvydo Aleknos (1950 - 2024)

2024 06 28

Lietuvos advokatūra visos bendruomenės vardu reiškia nuoširdžią užuojautą dėl advokato Arvydo Aleknos (1950 – 2024) mirties. Advokatas visus 28 metus praktikavo Panevėžyje

Netektis – skaudi ir nepaguodžiama, bet norėtume tarti tylų užuojautos žodį...

Jį palietė tamsa ranka vėsia,
Dabar jokia užuojauta neguodžia,
Nebent viltis, kad neišnyks dvasia,
Kad liks darbai, sumanymai ir žodžiai.

Telydi paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą advokato šeimą, draugus ir visus pažinojusius velionį.

Ilsėkis ramybėje.

Atsisveikinimas su velioniu vyks  birželio 28 d. (penktadienį) Šv. Trejybės bažnyčios šarvojimo salėje nuo 13 val. Šv. Mišios aukojamos 29 d. (šeštadienį) 14.30 val., po mišių laidojamas Šilaičių kapinėse.