Naujienos

Užuojauta dėl advokato Igno Meškausko (1928–2023) mirties

2023 09 13

Lietuvos advokatūra visos bendruomenės vardu reiškia nuoširdžią užuojautą dėl ilgamečio bendruomenės nario advokato Igno Meškausko (1928–2023) mirties velionio artimiesiems, kolegoms.

A.a. I. Meškauskas advokatu Kėdainiuose praktikavo net 60 metų. Advokatas profesinės bendruomenės atmintyje išliks kaip doras, intelektualas, savo srities profesionalas, visą savo profesinį kelią pašventęs žmogaus teisių gynybai, kuriam visada rūpėjo žmogaus teisės ir žmogus, o advokato vardą pateisino profesine išmintimi. Didžiuojamės ilgalaike profesine kelione kartu. Ilsėkis ramybėje, gerbiamas Kolega.

Netektis – skaudi ir nepaguodžiama, bet norėtume tarti švelnų ir tylų užuojautos žodį...

„Sau į kelią neėmiau aš nieko,
Viskas Jums, brangieji mano, lieka...
Žemė, kvepianti medum ir gėlėmis,
Ir dangus, nusėtas žvaigždėmis“.

                            J. Marcinkevičius