Naujienos

Užuojauta dėl advokato Jono Tamašausko (1936–2022) mirties

2022 08 24

Lietuvos advokatūra visos bendruomenės vardu reiškia nuoširdžią užuojautą dėl advokato Jono Tamašausko (1936–2022) mirties.

A.a. J. Tamašauskas, kaip advokatas, praktikavo 56 metus. Advokatas profesinės bendruomenės atmintyje išliks kaip doras, intelektualas, savo srities profesionalas, kuriam buvo įgimtas teisingumo jausmas, visada rūpėjo žmogaus teisės ir žmogus, advokato vardą pateisino savo inteligentiškumu bei profesine išmintimi.

Telydi paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą advokato šeimą, draugus ir visus pažinojusius velionį.

Ilsėkis ramybėje.

Informuojame, kad su velioniu bus atsiveikinama rugpjūčio 27 dieną nuo 10 iki 14 val. Vilniaus Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje, 1 salėje. Laidotuvės vyks 14 val.