Naujienos

Užuojauta dėl advokato Juozo Ančiukaičio (1944–2023) mirties

2023 05 10

Lietuvos advokatūra visos bendruomenės vardu reiškia nuoširdžią užuojautą dėl advokato Juozo Ančiukaičio (1944–2023) mirties.

Netektis – skaudi ir nepaguodžiama, bet norėtume tarti tylų užuojautos žodį...

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga,

Brangiausi žmonės eina ir palieka...

Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa,

Ir atminty gyvi išlieka.

Telydi paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą advokato šeimą, artimuosius, draugus, kolegas ir visus pažinojusius velionį.

Ilsėkis ramybėje.

Į amžinąją kelionę velionis bus išlydimas gegužės 10 d. 13:00 val. Kretingos kapinėse.