Naujienos

Užuojauta dėl advokato Kęstučio Kalinausko (1957–2023) mirties

2023 02 17

Lietuvos advokatūra visos bendruomenės vardu reiškia nuoširdžią užuojautą dėl advokato Kęstučio Kalinausko (1957–2023) mirties.

Netektis – skaudi ir nepaguodžiama, bet norėtume tarti tylų užuojautos žodį...

Jį palietė tamsa ranka vėsia,
Dabar jokia užuojauta neguodžia,
Nebent viltis, kad neišnyks dvasia,
Kad liks darbai, sumanymai ir žodžiai.

Telydi paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą advokato šeimą, draugus ir visus pažinojusius velionį.

Ilsėkis ramybėje.

Atsisveikinimas su velioniu vyks nuo š.m. vasario 18 d. 15:00 val. Vokiečių g. 3, Marijampolėje. Amžinojo poilsio velionis bus išlydėtas vasario 19 d. 14:00 val.