Naujienos

Užuojauta dėl advokato Rimvido Valančiaus mirties

2022 01 28

Lietuvos advokatų tarybos ir visos advokatų bendruomenės vardu nuoširdžiai užjaučiame kolegos advokato Rimvido Valančiaus šeimą ir artimuosius, velionio kolegas, nutrūkus Rimvido gyvenimo kelionei.


Velionį pažinoję žmonės visuomet jį prisimins, kaip mylintį savo šeimą, draugišką, bendraujantį, kaip puikų advokatą, išmaniusį savo darbą, turėjusį didelį būrį juo pasitikėjusių klientų, kaip kolegą, kuriuo buvo galima pasikliauti. Tačiau gyvenimo kelionės baigties pasirinkti žmogui neduota. Telydi paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą advokato šeimą ir visus pažinojusius velionį.
Lietuvos advokatūra

Atsisveikinimas planuojamas sausio 30 d. 12 val. Žemaičių Naumiesčio laidojimo namuose (prie bažnyčios esančioje šarvojimo salėje). Laidotuvės planuojamos sausio 31 d.