Naujienos

Užuojauta dėl profesoriaus Stasio Vėlyvio mirties

2023 06 27

Lietuvos advokatūros bendruomenė reiškia nuoširdžią užuojautą artimiesiems ir kolegoms dėl profesoriaus Stasio Vėlyvio mirties.

Jį palietė tamsa ranka vėsia,
Dabar jokia užuojauta neguodžia,
Nebent viltis, kad neišnyks dvasia,
Kad liks darbai, sumanymai ir žodžiai.

Telydi paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą profesoriaus šeimą, kolegas, draugus ir visus pažinojusius velionį.

---

Informacija dėl laidotuvių:

Atsisveikinti su velioniu bus galima Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios Švč. Mergelės Marijos Paguodos koplyčioje (Šv. Jono g. 12, Vilnius) penktadienį, birželio 30 d., nuo 11 iki 20 val. ir šeštadienį, liepos 1 d., nuo 9 iki 11 val. Urna išnešama šeštadienį, liepos 1 d., 11 val. Velionis bus laidojamas Rokantiškių kapinėse.

Profesoriaus artimųjų vardu prašome velionio atminimą pagerbti tik gėlės žiedu.