Tapk advokato padėjėju

Advokato padėjėjas – tai asmuo, kuris Advokatūros įstatyme nustatyta tvarka įrašytas į Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašą ir rengiasi advokato veiklai.

Asmuo, siekiantis būti įrašytas į Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašą turi:

  • būti Lietuvos Respublikos arba Europos Sąjungos valstybės narės pilietis;
  • turėti aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą – teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius arba teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį universitetinį teisinį išsilavinimą);
  • būti nepriekaištingos reputacijos;
  • mokėti valstybinę kalbą;
  • neturėti sveikatos sutrikimų, dėl kurių negalėtų atlikti advokato padėjėjo pareigų.

Atlikdamas praktiką advokato padėjėjas susipažįsta su advokato profesine veikla, padedant vadovui rengia procesinius dokumentus, konsultuoja klientus, dalyvauja nagrinėjant bylas, susipažįsta su organizacine advokato veikla ir kitais profesinės veiklos bei etikos reikalavimais.

Advokato padėjėjo teisės apima atstovavimą kliento interesams tik pirmosios instancijos teismuose ir kitose institucijose. Tą vykdyti advokato padėjėjas gali tik esant rašytiniam praktikos vadovo leidimui ir Lietuvos advokatūrai patvirtinus jo vienų metų praktikos atlikimo ataskaitą.

Norėdamas tapti advokato padėjėju asmuo privalomus dokumentus teikia Lietuvos advokatūros administracijai. Su jais susipažįsta Advokatų taryba, kuri ir priima sprendimą įrašyti į Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašą arba šį sprendimą priima Advokatų tarybos pirmininkas.

Informacija apie tai, kokius dokumentus privaloma pateikti, koks dokumentų administravimo mokestis ir kita rasite Dokumentų atmintinėje.


Dokumentų atmintinė ir savivaldos teisės aktų sąvadas