Vladas Požėla

Vladas Požėla

Ketvirtas Lietuvos prisiekusiųjų advokatų tarybos pirmininkas, pareigas ėjęs paskutiniaisiais Lietuvos nepriklausomybės mėnesiais.

Kadencija: 1940 m.

 • 1917 m. baigė teisės studijas Maskvos universitete
 • 1900 m. baigė Mintaujos gimnaziją
 • 1941 m. emigravo į Vokietiją, 1949 m. tęsė advokato profesinę veiklą Australijoje
 • 1940 m. išrinktas Lietuvos prisiekusiųjų advokatų tarybos pirmininku
 • 1926 m. nutraukė politinę veiklą, tęsė advokato praktiką
 • 1926 m. XIII vyriausybės vidaus reikalų ministras
 • 1923 m. Antrojo Seimo narys
 • 1922 m. Pirmojo Seimo narys
 • 1920 m. Steigiamojo Seimo narys
 • 1919 m. V. Kapsuko laikinosios revoliucinės darbininkų ir valstiečių vyriausybės reikalų vedėjas Lietuvoje
 • 1917 m. tapo prisiekusiuoju advokatu, dirbo Maskvoje