Covid-19

Naujausia informacija advokatams

2020 05 25

Gerbiami Kolegos,

šis laikotarpis visiems mums ir mūsų artimiesiems siunčia nelengvus išbandymus. Viso pasaulio žmonių likimus keičiantis ir griaunantis virusas mus verčia keisti įprastą gyvenimo būdą ir darbą, verčia peržiūrėti vertybinius pasirinkimus.

Nuoširdžiai esame susirūpinę kiekvienos žmogaus gyvybės išsaugojimu, esame be galo dėkingi mūsų gydytojams už jų profesinį pasiaukojimą, atsidavimą ir siekį išgelbėti gyvybes. Jų pavyzdys ir mums rodo, kad profesionalumas ir pasiryžimas atlaiko didžiausius iššūkius. Solidarizuojantis su šios kilnios profesijos atstovais, kviečiame kiekvieną jūsų, pagal galimybes, prisidėti prie paramos akcijų medikams.

Kiekvienas advokatas yra prisiekęs ginti žmogaus teises, laisves ir teisėtus interesus, dorai ir sąžiningai atlikti advokato pareigas, todėl net ir visuotiniai apsunkintomis sąlygomis mes, advokatai, privalome vykdyti savo profesinę pareigą ir ginti kiekvieną asmenį. Advokatai, turi užtikrinti dalyvavimą privalomuose procesiniuose veiksmuose, kurie negalėtų vykti be advokato dalyvavimo. Tačiau teisėtvarkos institucijų vykdomi neatidėliotini veiksmai privalo ne tik užtikrinti žmogaus teisių apsaugą, tačiau ir nesukelti pavojaus žmonių sveikatai pandemijos sąlygomis.

Mieli Advokatai, saugokite save, stenkitės darbą organizuoti nuotoliniu būdu, imkitės visų įmanomų savo apsaugos priemonių nuo pavojingo viruso, ir įvykdykite savo misiją ir pašaukimą kovojant už kiekvieno kliento teisių apsaugą ir teisėtus interesus.

Lietuvos advokatų taryba telekonferenciniu ryšiu kovo 19 d. susitiko su teisingumo ministru Elvinu Jankevičiumi ir priėjo bendro požiūrio ir sutarimo, jog yra būtina laisvės atėmimo įstaigose imtis papildomų apsaugos priemonių nuo viruso sudarant saugias darbo sąlygas advokatams susitikti su klientais ir dalyvauti apklausose. Visi matome šiuo metu šalyje susidariusią situaciją. Apsaugos priemonių įsigyti skubiai praktiškai nėra galimybių.

Atsižvelgiant į tai, Advokatų taryba apsisprendė įsigyti tūkstantį vienkartinių apsauginių kaukių, pagamintų VĮ „Mūsų amatai“. Pirmoji 600 vienetų kaukių siunta Lietuvos advokatūrą pasiekė šiandien, jos bus nedelsiant siunčiamos į Kalėjimų departamento sistemos įstaigas, kuriose nuo kovo 27 d. neatlygintinai bus išduodamos advokatams, atvykusiems į įkalinimo vietas susitikti su klientais.

Deja, Kalėjimų departamento veiksmai užtikrinti apsauginių kaukių išdavimą advokatams yra nekoordinuoti ir nepakankami šiomis aplinkybėmis, todėl šiandien, kovo 25 d., ryte papildomai kreipėmės į Kalėjimų departamento direktorių ir teisingumo ministrą prašydami kuo skubiau užtikrinti šių kaukių išdavimą ir tinkamą kaukių apskaitą (daugiau informacijos realiu laiku bus pateikiama Advokatūros tinklapyje www.advokatura.lt).

Tikime, kad Kalėjimų departamento vadovybė imsis būtinų neatidėliotinų veiksmų, užtikrindama advokatų būtiną pareigų vykdymą, apsaugant advokatų sveikatą. Vis dėlto, gerbiami advokatai, jeigu turite aukštesnės klasės ar kitų apsaugos priemonių, raginame naudotis jomis, o taip pat laikytis visų kitų rekomendacijų saugantis nuo galimo užsikrėtimo. Nepamirškite, kad susitikimo metu, kaukę turite dėvėti ir Jūs, ir Jūsų ginamasis, o atitinkama Kalėjimų departamento sistemos įstaiga, turi išduoti dvi kaukes kiekvienam advokatui, atvykusiam susitikti su savo ginamuoju. Primename, kad karantino laikotarpiu rekomenduojama vengti susitikimų su ginamaisiais, jei tokie susitikimai nėra būtini.

Valstybės pareiga rūpintis nuolat teikiančius teisinę pagalbą VGTP advokatų tinkamomis ir saugiomis darbo sąlygomis ir priemonėmis. Vis dėlto, mūsų bendruomenė šiuo sudėtingu laikotarpiu turi išlikti vieninga, todėl dalį šių vienkartinių kaukių perduosime ir VGTP tarnybai, taip bent pradžioje padėdami valstybės institucijai užtikrinti nuolat teisinę pagalbą teikiančių advokatų minimalų saugumą. Tikimės, kad tarnyba ras galimybių sudaryti advokatams tinkamas ir sveikatai nepavojingas veiklos sąlygas per visą karantino laikotarpį kaip tai nustatoma Teisingumo ministro įsakyme ir Vyriausybės teisės aktuose.

Susitikimo su teisingumo ministru metu buvo vieningai sutarta, kad laikinai konfidencialus bendravimas su klientu galimas ir per skaidrią pertvarą, tačiau besąlygiškai patalpoje nesant pašalinių asmenų. Sutarta, kad esant galimybei, turėtų būti leidžiama advokatams pokalbį su klientu perkelti į įkalinimo įstaigos atviras erdves (kiemeliai ir pan.), taip užtikrinant privatumą ir saugų bendravimą. Nuoširdžiai prašome saugoti save ir visų apklausų ar susitikimų metu dėvėti apsaugines kaukes. Jeigu matote, kad jums ar jūsų klientui nėra sudaromos saugios sąlygos arba pažeidžiamas susitikimo konfidencialumas, rekomenduojame motyvuotai raštu atsisakyti teikti teisinę pagalbą, dokumentuoti aplinkybes ir nedelsiant informuoti Lietuvos advokatūrą el. paštu: la@advokatura.lt

 

Kolegos,

dabartiniu metu dažnas mūsų susiduria ir su ekonominėmis šios krizės pasekmėmis. Kaip žinote, 2020 m. kovo 17 d. Lietuvos Respublikos Seimas ypatingos skubos tvarka priėmė įstatymų pakeitimus, tarp kurių ir Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo pakeitimo įstatymas, kurio 51 straipsnyje įtvirtinta, kad savarankiškai dirbantys asmenys galės kreiptis į Užimtumo tarnybą dėl fiksuoto 257 eurų dydžio išmokos iš Garantinio fondo skyrimo ir mokėjimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino metu, jeigu iki kreipimosi gauti išmoką dienos faktiškai vykdė veiklą ir yra sumokėjęs visas privalomas mokėti socialinio draudimo įmokas už ne trumpesnį kaip 3 mėnesių laikotarpį per 12 mėnesių iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino paskelbimo dienos ir nedirba pagal darbo sutartį arba darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu.

Lietuvos advokatūra, siekdama užtikrinti advokatų bendruomenės interesus, atliko skubią priimtų įstatymo pakeitimų analizę ir dar 2020 m. kovo 19 d. raštu oficialiai kreipėsi į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo bei teisingumo ministerijas, atkreipdama šių institucijų dėmesį į būtinybę tobulinti naujai priimtą Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą, konkrečiai jo 51 straipsnį, bei atsisakyti sąlygos, kuri nepagrįstai apsunkina didelės dalies advokatų teises pasinaudoti valstybės pagalba šiuo itin sunkiu metu. Lietuvos advokatūra pažymėjo, kad daugeliu atveju, advokatai renkasi socialinio draudimo įmokas sumokėti teikdami metinę pajamų deklaraciją, todėl, nors faktiškai vykdė veiklą, šiai dienai šie asmenys teisėtai dar nėra sumokėję privalomų socialinio draudimo įmokų už 2019 metus ir tai jiems užkerta teisę gauti išmoką iš Garantinio fondo.

Džiaugiamės, kad jau 2020 m. kovo 23 d. naujai registruotame Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 5-1, 13, 24, 35, 37, 41, 42 ir 44 straipsnių pakeitimo įstatymo projekte į Lietuvos advokatūros pasiūlymą buvo atsižvelgta, o 51 straipsnis patobulintas, numatant, kad savarankiškai dirbantys asmenys turi teisę gauti išmoką, jei be kitų sąlygų, „savarankiška veikla buvo registruota ne trumpesnį kaip 3 mėnesių laikotarpį per 12 mėnesių ir nebuvo išregistruota iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino paskelbimo dienos“.

Tikimės, kad šiuos teisės normų pakeitimus Seimas priims kitą savaitę ir advokatai galės pasinaudoti 257 eurų subsidija. Advokatai, turintys samdomų darbuotojų, esant neišvengiamai situacijai dėl nedarbo turės galimybę skelbti prastovą bei gauti valstybės suteiktą paramą pagal Užimtumo įstatymo pataisą.

Dėkodamas už kantrybę ir darbą sudėtingomis aplinkybėmis visai advokatūros bendruomenei, intensyvų darbą šiuo sunkiu laikotarpiu visiems Advokatų tarybos nariams, Advokatų tarybos pirmininko pavaduotojui Mindaugui Kukaičiui ir sekretoriui Pauliui Griciūnui bei visai Advokatūros administracijai,

Būkite saugūs ir sveiki. Saugokite save ir savo artimuosius.

 

Advokatų Tarybos pirmininkas