Covid-19

Karantininio darbo užkulisiai

2020 05 25

Kovo 16 dienai prasidėjus karantinui, kiekviena organizacija turėjo greitai persiorientuoti dėl savo tolimesnės veiklos. Ši pandemija ir karantinas nemažai iššūkių kėlė ir Lietuvos advokatūrai, tačiau nuotolinio darbo rezultatai rodo, kad būta itin produktyvaus laikotarpio.

Nuo kovo 16 iki gegužės 18 dienos turėjome 9 karantino savaites arba 45 darbo dienas. Šiuo periodu visas darbas persikėlė į virtualią erdvę – elektroninių laiškų, skambučių bei telekonferencijų pavidalu.

Reagavome greitai

Pirmosios karantino dienos buvo svarbu užtikrinti, kad tinkamą apsaugą advokatams, dirbantiems ir teisinę pagalbą teikusiems klientams įkalinimo įstaigose. Tad pirmąją karantino savaitę buvo užsakytą tūkstantis vienkartinių kaukių. Jos advokatams buvo dalinamos Kalėjimo departamento sistemos įstaigose neatlygintinai.

Kitas svarbus darbas – užtikrinti, kad advokatai ir jų padėjėjai karantino metu gautų vienkartinę socialinę išmoką. Lietuvos advokatūra atliko skubią, ypatingos skubos tvarka priimto įstatymo, analizę ir kreipėsi į Socialinės apsaugos ir darbo bei Teisingumo ministerijas, siūlydama tobulinti priimtą įstatymą. Balandžio 7 d. Seimas priėmė būtinus ir reikšmingus pakeitimus, atsižvelgė į Lietuvos advokatūros siūlymą ir patvirtino, jog išmoką turės teisę gauti didesnis savarankiškai veiklą vykdančių asmenų ratas, įskaitant advokatus ir advokatų padėjėjus. Svarbu tai, kad tą pavyko padaryti tik kai kuriose Europos Sąjungos šalyse.

Padidėjo darbo krūvis

Iš viso per šias dienas teko reaguoti į 747 elektroninius laiškus su užklausomis. Kiek daugiau gauta ir skambučių, į kuriuos taip pat buvo operatyviai reaguojama. 2019 metais iš viso gauta 3782 laiškų arba 15,07 vidutiniškai per darbo dieną. Per karantino laikotarpį krūvis buvo dar didesnis, nes vidutiniškai per dieną gauta 16,6 laiškų.

Per visą karantino periodą taip pat iš viso gauti 250 skundai, iš kurių suspėta išnagrinėti 85, o likę bus išnagrinėti per artimiausius mėnesius. Jei lygintumėme praėjusių metų tą patį periodą (kovo-balandį-gegužės mėnesius), tai tuo laikotarpiu iš viso buvo išnagrinėti 33 skundai. Beveik 2,5 karto mažiau nei per tą patį laikotarpį šių metų.

Tuo tarpu 9-iose Advokatų tarybos nuotoliniuose posėdžiuose buvo svarstyti 114 klausimų. Per praėjusius visus metus 424 klausimai buvo išnagrinėti per 34 Advokatų tarybos posėdžius. Iki 2019 m. Advokatų taryba rinkdavosi per metus viso į 12 posėdžių, o dabar per 2 mėnesius rinkosi net į 9-is. Karantino periodu vienam posėdžiui teko vidutiniškai apie 12,6 klausimo, o per 2019 metus – 12,5 klausimo.

Tęsiami pradėti darbai

Nuotoliniu būdu dalyvauta ne viename tarpinstituciniame susitikime, Seimo komitetų posėdžiuose. Daug dėmesio skirta ir įstatymų leidybos srityje. Rekomendacijos teiktos VGTP projektams, Viešojo administravimo, Baudžiamojo proceso, Kriminalinės žvalgybos įstatymo pataisoms bei dėl Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo pakeitimo. Dėl kai kurių įstatymų pakeitimų buvo atsižvelgta į Lietuvos advokatūros pastebėjimus.

Advokatūra parengė interaktyvią Atmintinę, sudarė naują Intelektinės nuosavybės komitetą, intensyviai perkelia advokatų asmens bylas į elektroninį formatą, deda aktyvias pastangas ir paruošiamuosius darbus vykdyti advokatų egzaminus kompiuterinėse klasėse po karantino.

Ruošiamasi pokyčiams po karantino

Karantino laikotarpiu taip pat parengta naujos formos 2019 m. nuveiktų darbų ataskaita, kurią turėjome pristatyti per numatytą š. m. gegužės 29 d. visuotinį advokatų susirinkimą, tačiau dėl valstybės taikytų draudimų visuotinis susirinkimas yra nukeltas, o veiklos ataskaita dėl pandemijos iššūkių leidyboje naujoje formoje visus Jus pasieks jau birželio mėnesį.

Didelį dėmesį karantino metu teko skirti ir ryšiams su visuomene. Nemažai viešojoje erdvėje teko pasisakyti Lietuvos Advokatūros pirmininkui dr. Ignui Vėgėlei, Tarybos nariams taip pat buvo paruošti ir 9 vieši kreipimąsi svarbiomis Lietuvos advokatūros bei teisingos teisinės sistemos temomis, gintas viešas interesas dėl advokato darbo principų ir žmogaus teisės bei laisvės klausimais.

Tad nepaisant karantino iššūkių bei Lietuvą užpuolusios pandemijos ir toliau užtikriname pagrindinę Lietuvos advokatūros misiją, saugodami advokatūros tradicijas, rūpintis advokatais, jų padidėja išlaikant balansą tarp šiuolaikinių jos poreikių ir lūkesčių, efektyviai vykdome jos veiklą bei užtikriname teisinės gynybos prieinamumą ir kokybę.

Dėkojame Jums už supratimą ir palaikymą. Viliamės, jog ir visų mūsų veiklos apsunkinimai yra tik laikini. Likime sveiki ir saugūs.