Kazimieras Motieka

Kazimieras Motieka

Keturioliktas Lietuvos Advokatų tarybos pirmininkas.

Kadencija: 1999–2002 m.

  • 1954 m. baigė studijas Vilniaus universiteto Teisės fakultete
  • 1949 m. baigė Vilniaus gimnaziją
  • 1999 m. išrinktas Advokatų tarybos pirmininku
  • 1990-1992 m. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininko pavaduotojas
  • 1990 m. išrinktas Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos deputatu. 1990 m. kovo 11 d. pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės Aktą
  • 1989 m. išrinktas SSRS liaudies deputatų II suvažiavimo deputatu. Kremliaus suvažiavimų rūmuose iš tribūnos jis pirmą kartą per 50 sovietinės okupacijos metų viešai pareikalavo grąžinti Lietuvos valstybės nepriklausomybę)
  • 1959 m. – pradėjo dirbti advokatu
  • 1954–1959 m. Lietuvos SSR prokuratūros skyriaus prokuroras, ypač svarbių bylų tardytojas, Tardymo skyriaus viršininkas