Naujienos

Advokatų taryba ragina gerbti procesines gynybos garantijas: dažnėja ikiteisminio tyrimo pareigūnų pažeidimų

2022 04 29

Lietuvos advokatų taryba stebi vis didėjantį teisėsaugos institucijų spaudimą advokatams, neigiantį Lietuvos advokatūros įstatyme įtvirtintas advokato kliento garantijas. Siekdama pabrėžti šių garantijų svarbą ir paskatinti advokatus ginti ginamųjų bei atstovaujamųjų teises, Lietuvos advokatų taryba apibendrino tarptautinėje teisėje bei įstatymuose nustatytų procesinių gynybos garantijų aiškinimą bei taikymą.
 
Lietuvos advokatų tarybos pirmininkas prof. Ignas Vėgėlė sako, kad Advokatų taryba siekia atkreipti kratas sankcionuojančių ikiteisminio tyrimo teisėjų bei teisėsaugos institucijų dėmesį į dažnėjančius Europos Žmogaus teisių konvencijos bei Lietuvos įstatymų pažeidimus. Pastaruoju metu daugėja atvejų, kai grubiai pažeidžiama ginamųjų bei atstovaujamųjų teisė konfidencialiai bendrauti su advokatu. Prof. Ignas Vėgėlė priminė, kad vakarų civilizacijoje yra sutarta dėl būtinumo užtikrinti konfidencialią informaciją. Europos valstybių teisėje yra įtvirtinta kunigui per išpažintį teiktos informacijos, žurnalisto informacijos šaltinio, gydytojo ar advokato profesinės paslapties apsauga. Advokato profesinei paslapčiai, kaip ir kunigo išpažinties slaptumui, taikomas absoliutus informacijos atskliedimo draudimas. Neteisėtas susipažinimas su šia informacija ar jos atskleidimas yra grubus procesinių garantijų pažeidimas, kuris lemia kitą esminį pažeidimą – asmens teisės į gynybą, kuri yra garantuojama Konstitucijoje ir Europos Žmogaus teisių konvencijoje.
 
Šių metų pradžioje STT ir Kriminalinės policijos pareigūnai net dviejų advokatų atžvilgiu įvykdė kratas, apžiūrėjo ir paėmė advokatų veiklos dokumentus, nepateikdami pranešimų apie įtarimus. Be to, atsižvelgiant į abstrakčią teismo sankciją, pareigūnai galėjo paimti didelės apimties bet kuriuos kliento paslaptį sudarančius dokumentus. Tai priminė prieš keletą metų pasitaikiusį pirmą ir vienetinį bandymą vykdyti kratą pas advokato padėjėją apskritai be teismo sankcijos, vėliau nesėkmingai bandant pagrįsti tokių veiksmų teisėtumą teisme.
 
Advokato profesinių pareigų atlikimo metu sužinota informacija, vadovaujantis Advokatūros įstatymu, yra laikoma advokato profesine paslaptimi, kuriai taikoma apsauga draudžiant viešai arba slaptai susipažinti su tokia informacija ir ją naudoti kaip įrodymą. Lietuvos advokatų taryba primena, kad Advokatūros įstatymas imperatyviai draudžia apžiūrėti, tikrinti ar paimti advokato veiklos dokumentus ar laikmenas, kuriuose yra profesinių veiklos duomenų, išskyrus išimtį, kai advokatas yra įtariamas ar kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką. Leidimas kratai yra taikomas tik su pareikštais įtarimais ar kaltinimais susijusiems dokumentams, tačiau ikiteisminio tyrimo praktikoje yra pastebimi atvejai, kai advokatų atžvilgiu daroma krata, įtariant, kad galimai buvo padaryta nusikalstama veika dėl kurios net nebuvo surašytas ir(ar) įteiktas pranešimas apie įtarimą.
 
„Tokią ikiteisminio tyrimo praktiką, kai krata daroma ikiteisminio tyrimo teisėjo nutartimi, o neatidėliotinais atvejais prokuroro ar ikiteisminio tyrimo pareigūno nutarimu, vartojant abstrakčias formuluotes, leidžiančias teisėsaugos institucijų pareigūnams apžiūrėti, tikrinti ar paimti bet kokius advokato veiklos dokumentus ar laikmenas, nesusijusius su pranešimu apie įtarimą, laikome akivaizdžiai ydinga praktika. Tokius veiksmus galime pavadinti grubiu advokato garantijų nepaisymu. Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimuose pabrėžiama pareiga užtikrinti advokato ir kliento paslaptį, priešingu atveju, asmens gynyba prarastų savo prasmę. Konvencija siekiama garantuoti veiksmingą ir realią teisių apsaugą, o jos nepaisant, būtų pažeista ir konstitucinė teisė į gynybą, kuri yra esminė teisingo bylos nagrinėjimo sąlyga“, – teigia Lietuvos advokatų tarybos pirmininko pavaduotojas Mindaugas Kukaitis.

Lietuvos advokatūros informacija