Naujienos

Kvietimas sudaryti sutartis dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo prireikus Klaipėdos apygardos teismo veiklos teritorijoje

2022 05 03

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (toliau – Tarnyba) kviečia advokatus sudaryti sutartis dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo prireikus (toliau – Sutartis) Klaipėdos apygardos teismo veiklos teritorijoje.
Kvietimas skelbiamas teikti antrinę teisinę pagalbą šiose teisės srityse:
 • Baudžiamosios teisės srityje;
 • Civilinės teisės srityje;
 • Administracinės teisės srityje;
 • Administracinių nusižengimų teisės srityje;
 • Konstitucinės justicijos teisės srityje.
 
Sutartis gali sudaryti į Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą įrašyti advokatai, turintys advokato pažymėjimą.
Pretendentai Tarnybai turi pateikti: 
 • prašymą sudaryti sutartį dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo prireikus, kuriame nurodo savo kontaktinį telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą, teisės sritis, kuriose pageidauja teikti antrinę teisinę pagalbą, taip pat patvirtina, kad neturi galiojančių drausminių nuobaudų;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • advokato pažymėjimo kopiją;
 • gyvenimo aprašymą.
 
Pretendentai nurodytus dokumentus Tarnybai gali teikti 10 d. d. nuo informacijos apie Sutarčių sudarymą Tarnybos interneto svetainėje paskelbimo dienos (iki 2022-05-17).
 
Dokumentai gali būti pateikti:
 • asmeniškai, atvykus į Tarnybą adresu Odminių g. 3, Vilnius (III aukštas),
 • atsiųsti registruotu laišku adresu Odminių g. 3, LT-01122 Vilnius,
 • atsiųsti elektroniniu paštu l.tiuksiene@vgtpt.lt (prašymas sudaryti sutartį dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo prireikus turi būti pasirašytas elektroniniu parašu).
 
Kontaktinis asmuo Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Leda Tiukšienė tel. 8 700 00 166
 
Pastaba:
Išsamesnę informaciją apie Sutarčių sudarymą galima rasti Sutarčių su advokatais, prireikus teikiančiais antrinę teisinę pagalbą, sudarymo tvarkos apraše::