Naujienos

DĖMESIO! Visuotinis advokatų susirinkimas vyks kitu adresu – Kaune, Žalgirio arenos Amfiteatro salėje

2024 04 15

Informuojame, kad remiantis 2024 m. balandžio 15 d. Advokatų tarybos sprendimu, 2024 m. balandžio 26 d. Visuotinis advokatų susirinkimas  dėl pasikeitusių svarbių aplinkybių vyks kitu adresu - Žalgirio arenos Amfiteatro salėje, Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaunas.

Renginio pradžia, kaip ir buvo planuota, – 10 val.

 

Lietuvos advokatūra

Visuotinis advokatų susirinkimas

2024 m. balandžio 26 d.

Kaunas

 

DARBOTVARKĖ

 

1. Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos 2023 m. veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas.

2. Lietuvos advokatūros Advokatų garbės teismo 2023 m. veiklos ataskaitos išklausymas.

3. Lietuvos advokatūros Revizijos komisijos 2023 m. veiklos ataskaitos išklausymas.

4. Lietuvos advokatūros 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys ir jo tvirtinimas.

5. Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos 2024 m. veiklos sąmata ir jos tvirtinimas.

6. Lietuvos advokatūros Visuotinio advokatų susirinkimo sprendimas „Dėl trečiųjų šalių teisininkų, privalomų periodinių įmokų ir mokesčių dydžių, mokamų Lietuvos advokatūrai pagal Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymą, nustatymo“ ir jo priėmimas.