Naujienos

Europos Sąjungos advokatūrų ir teisinių bendrijų tarybos (CCBE) pareiškimas dėl įsiveržimo į Ukrainą

2022 03 01

Europos Sąjungos advokatūrų ir teisinių bendrijų taryba (CCBE) atstovauja 45 šalių advokatūras ir teisines bendrijas, kurias sudaro daugiau kaip 1 mln. Europos teisininkų. Nuo pat CCBE įkūrimo, ši taryba pirmauja teisinių principų, kuriais grindžiama demokratija ir teisinė valstybė, pažangos ir gynybos srityse.
CCBE prisijungia prie ES institucijų bei tarptautinės bendruomenės reikalavimo, kad Rusija nedelsiant nutrauktų neteisėtą įsiveržimą į Ukrainą. Visos valstybės turi gerbti Jungtinių Tautų Chartijoje, Europos Tarybos statute, Europos Sąjungos žmogaus teisių konvencijoje ir Budapešto memorandume dėl saugumo garantijų išdėstytus esminius įsipareigojimus, vertybes, principus bei laisves; kituose teisės aktuose numatytus bendruosius viešosios tarptautinės teisės principus, įskaitant Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą.
CCBE griežtai smerkia bet kokius veiksmus, kurie pažeidžia šiuos esminius ir visuotinai primintus tarptautinės teisės principus. Būtina vadovautis tarptautine teise ir sutartimis bei jas vykdyti. Šioje tragiškoje situacijoje, kurioje šiuo metu atsidūrė Ukrainos žmonės, būtinybė išsaugoti teisinę valstybę yra svarbiausia užduotis.
CCBE nedviprasmiškai smerkia Rusijos įsiveržimą į Ukrainą. Nepagrįsta invazija į suverenią valstybę yra baisus teisinės valstybės principų pažeidimas. Mes sveikiname Tarptautinio baudžiamojo teismo prokurorės pareiškimą:
„Visoms karo veiksmus prieš Ukrainą vykdančioms šalims primename, kad pagal 2015 m. rugsėjo 8 d. pateiktą deklaraciją, kuri pripažino Tarptautinio baudžiamojo teismo (toliau – ICC arba Teismas) jurisdikciją, mano biuras gali taikyti jurisdikciją ir tirti bet kokį genocido, nusikaltimo žmoniškumui ar karo nusikaltimo aktą, įvykdytą Ukrainos teritorijoje nuo 2014 m. vasario 20 d.
Bet kuris tokį nusikaltimą padaręs asmuo, įskaitant tokio nusikaltimo užsakymą, inicijavimą ar dalyvavimą jame bet kokiu būdu, gali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn Teisme, vadovaujantis papildomumo principu.“
Labai svarbu, kad visos konflikto šalys vykdytų savo įsipareigojimus pagal tarptautinę humanitarinę teisę.
Kviečiame Prokurorę nedelsiant pradėti tyrimą šiuo atžvilgiu, siekiant inicijuoti teismo procesą Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui ir jo bendrininkams. Ukrainos žmonės nusipelnė, kad juos gintų tarptautinė teisinė sistema.
CCBE ypatingą dėmesį skiria vadovavimuisi visuotinėmis vertybėmis, tokiomis kaip žmogaus orumas, laisvė, lygybė ir solidarumas, todėl reikalauja, kad Europa ir toliau liktų ta vieta, kurioje klesti taika, laisvė, saugumas ir teisingumas. Ypač išreiškiame solidarumą su atakuojamais kolegomis Ukrainoje.
Mes žinome, kokioje padėtyje yra mūsų kolegos Rusijoje, kurie negali išreikšti pasipriešinimo šiam neteisėtam karui, nes bijo dėl savo gyvybės.
CCBE pabrėžia, kad teisė į prieglobstį turi būti gerbiama ir užtikrinama šioje situacijoje, taip pat turi būti teikiama humanitarinė pagalba tiems, kam jos reikia. Todėl raginame ES šalis nares ir kitas Europos valstybes imtis būtinų veiksmų sienos ir prieglobsčio koordinavimo srityje padedant žmonėms, bėgantiems nuo karinio konflikto ir smurto. Galiausiai, CCBE ragina teisininkus teikti teisinę pagalbą tarptautinės apsaugos ieškantiems žmonėms, ir džiaugiasi, kad daug teisės specialistų jau pradėjo tokius veiksmus.