Naujienos

Europos Taryba nusprendė: pradės ruošti Europos konvenciją dėl advokato profesijos

2021 04 15

Europos Taryba priėmė sprendimą, kad kitais metais pradės ruošti Europos konvenciją dėl Advokato profesijos. Tikslas – apsaugoti pamatines advokatų profesinės veiklos ir jų ginamųjų bei atstovaujamųjų garantijas ir teises.

Naujai parengtu dokumentu bus siekiama užtikrinti gynybos ir atstovavimo teismuose principus: advokato nepriklausomumą, kliento paslapties svarbą, draudimą susipažinti su advokato paslaptį sudarančia informacija ir kitus, kuriuos valdžios ir teisėsaugos institucijos sistemingai linkę̨̨ aiškinti siaurinančiai, o neretai ir pažeisti.

Pasak Advokatų tarybos pirmininko prof. dr. Igno Vėgėlės, prie šio svarbaus Europos Taryboje priimto žingsnio prisidėjo ir Lietuvos advokatūra.

„Viešinome advokatų veiklos principų pažeidimus tiek Lietuvoje, tiek ir Europos advokatūrų Tarybai bei Europos Komisijai. Lietuvos Advokatūra du kartus kreipėsi į Užsienio reikalų ministeriją, prašydama palaikyti minėtą iniciatyvą. Kiek apgailestaujame, kad Lietuvos URM palaikančio dėmesio nesulaukėme, tačiau bendros kitų teisės viršenybę puoselėjančių ir ginančių Europos valstybių pastangos nenuėjo perniek. Džiaugiamės, kad ruošiamas svarbus teisinės valstybės principus padėsiantis užtikrinti tarptautinis dokumentas“, - sakė Advokatų tarybos pirmininkas.

Jo teigimu, reikės laiko, kantrybės ir daugelio darbų, kad konvencija galiausiai išvystų dienos šviesą̨̨, tačiau dabartinis Europos Tarybos apsisprendimas atskleidžia jos rūpestį dėl pastaruoju metu itin prastėjančio  teisinės valstybės principo užtikrinimo ir įgyvendinimo Europoje. Kartu tai yra reikšmingas pasiekimas visai Europos teisminei sistemai bei advokatų bendruomenei.

Susipažinimui pridedame priimto Europos Tarybos sprendimo nuorodą.