Naujienos

PATVIRTINTA: advokatai ir advokatų padėjėjai gali kreiptis pakartotinai dėl mėnesinės 260 Eur išmokos skyrimo

2021 04 14

Lietuvos advokatūra gavo visų keturių institucijų: VMI, Užimtumo tarnybos, Socialinės apsaugos ir darbo bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijų, patvirtinimą, kad advokatai ir advokatų padėjėjai gali teikti prašymus dėl  mokamos mėnesinės 260 eurų dydžio išmokos, kuri yra skiriama savarankiškai dirbantiems asmenims nuo karantino pradžios. Visgi norint gauti minėtą išmoką, besikreipiantis asmuo turi atitikti tam tikras nustatytas išmokos skyrimo sąlygas.

Vasario mėnesį Lietuvos advokatūra, remdamasi 2021 m. sausio 21 d. VMI raštu, informavo advokatų bendruomenę, kad nors advokatų ir advokatų padėjėjų profesinė veikla nebuvo įtraukta į VMI pripažintų nukentėjusiais nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino, kurio metu Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato ūkinės veiklos apribojimus, sąrašą (toliau – Sąrašas), tačiau VMI bus svarstomi individualūs advokatų ir advokatų padėjėjų prašymai, kurių pagrindu siūlomos analogiškos mokestinės pagalbos priemonės, kaip ir tų asmenų, kurių veikla įtraukta į Sąrašą, atžvilgiu.

Sulaukę bendruomenės narių pranešimų apie kylančius sunkumus, teikiant individualius prašymus bei atsisakymą skirti 260 Eur dydžio išmoką, pakartotinai kreipėmės į VMI, Užimtumo tarnybą, Socialinės apsaugos ir darbo bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijas. Atsakingų institucijų prašėme pateikti vieningą išaiškinimą dėl mokestinių pagalbos priemonių ir fiksuoto dydžio išmokos skyrimo asmenims, vykdantiems savarankišką veiklą ir patyrusiems finansinių sunkumų dėl šalyje paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino.

Atsakingos institucijos informavo, kad 2021 m. vasario 27 d. įsigaliojo LR Ekonomikos ir inovacijų bei Socialinės apsaugos ir darbo ministrų įsakymo dėl ribojamų veiklų sąrašo nauja redakcija. Joje yra išdėstytos papildomos sąlygos dėl išmokų skyrimo savarankiškai dirbantiems asmenims, bet neįtrauktiems į Sąrašą. Vadovaujantis nauja įsakymo redakcija, savarankiškai dirbantys asmenys, taip pat ir advokatai, ir advokatų padėjėjai, kuriems išmoka nebuvo skirta ar buvo nutraukta, nes jie nebuvo įtraukti į Sąrašą, gali kreiptis (pakartotinai) į Užimtumo tarnybą ir pateikti nustatytos formos prašymą skirti 260 Eur išmoką. Kaip ir minėjome, besikreipiantys asmenys turi atitikti tam tikras išmokos skyrimo sąlygas.

Atkreipiame dėmesį į pagrindinius aspektus, norint gauti 260 Eur išmoką:

????  advokato/advokato padėjėjo individuali veikla turi būti registruota VMI bent 3 mėnesius per 12 mėnesių ir nebūti išregistruota iki karantino ir ekstremalios situacijos paskelbimo dienos;

????  advokatai/advokatų padėjėjai yra pateikę VMI pajamų mokesčio deklaracijas už 2019 m. ir 2020 m.;

????  prašymas skirti išmoką teikiamas Užimtumo tarnybai. Galimybę teikti prašymus turi tik Užimtumo tarnyboje registruoti savarankiškai dirbantys asmenys;

????  Užimtumo tarnyba, gavusi prašymą, patikrins atitikimą Užimtumo įstatymo 51 straipsnio 1 dalies reikalavimams ir nustačiusi atitikimą nuostatų reikalavimams bei faktą, kad asmuo nebuvo įtrauktas į Sąrašą, kreipsis į VMI dėl asmens pajamų mokesčio deklaracijų už 2019 m. ir 2020 m. įvertinimo;

????  Jei pagal pateiktas pajamų mokesčio deklaracijas VMI nustatys, kad advokato/advokato padėjėjo pajamos 2020 metais, palyginti su 2019 metais deklaruotomis pajamomis, sumažėjo ne mažiau kaip 30 procentų, advokatas/advokato padėjėjas bus įtrauktas į VMI Sąrašą;

???? Įtraukus asmenį į Sąrašą – Užimtumo tarnyba skirs 260 eurų išmoką;

???? Išmoka bus skiriama nuo karantino pradžios;

???? Karantinui pasibaigus, išmoka dirbantiems savarankiškai bus mokama dar vieną mėnesį, vėliau jos mokėjimas nutraukiamas.

Detali informacija dėl išmokos skyrimo tvarkos bei prašymo pateikimo skelbiama Užimtumo tarnybos interneto svetainėje.

Kadangi Lietuvos advokatūra neturi galimybių suteikti informacijos dėl techninių prašymo teikimo aspektų, susidūrus su neaiškumais, rekomenduojame kreiptis tiesiogiai į Užimtumo tarnybos konsultantus.

***

Papildomai atkreipiame dėmesį, kad 2021-03-24 patvirtinta tvarka, pagal kurią individualią veiklą vykdantys asmenys gali gauti papildomą vienkartinę subsidiją (tai ne 260 Eur subsidija, o iki sumokėto GPM dydžio vienkartinė subsidija), deja, netaikoma advokatams ir advokatų padėjėjams. Šios subsidijos gavimas be kitų sąlygų siejamas su vykdomos veikos įtraukimu į Sąrašą, nenumatant analogiškos rekomendacijos kaip 260 Eur išmokos atveju dėl individualaus vertinimo. Lietuvos advokatūra raštu jau kreipėsi į atsakingas institucijas dėl šios situacijos, tačiau kol kas sprendimų nėra priimta.

Susipažinimui pridedame gautus VMI bei Užimtumo tarnybos atsakymus.