Naujienos

Kvietimas – imtis veiksmų, remiantis Jungtinių tautų pagrindiniais advokatų vaidmens principais

2020 07 14

Šįmet minimas Jungtinių Tautų pagrindinių advokatų vaidmens principų (angl. United Nations Basic Principles on the Role of Lawyers) akto 30 metų jubiliejus. Ta proga Lietuvos advokatūra, prisijungdama prie Jungtinių tautų pagrindinių principų (angl. UN Principles), kviečia valstybes nares ir toliau remti prieš trisdešimtmetį patvirtintus teisės ir teisininkų profesijos vaidmens principus, puoselėjant teisinės valstybės pagrindus ir skatinant bei ginant žmogaus teises ir laisves.

Šį 30 metų jubiliejų minintį dokumentą Lietuvos advokatūra pasirašė drauge su tokiomis organizacijomis kaip Tarptautinė advokatūros asociacija, Tarptautine advokatų asociacija ir kitomis Advokatūros asociacijomis, teisininkų draugijomis bei nacionalinėmis ir tarptautinėmis Advokatų organizacijomis iš viso pasaulio šalių.

Šalys su dideliu susirūpinimu atkreipia pasaulio lyderių ir visuomenės dėmesį į vis dažnesnius išpuolius prieš teisininkų, advokatų bendruomenę, kišimąsi į advokatų profesijos nepriklausomybę. Išpuoliai pastebimi ir prieš pačius advokatus, kurių metu sulaukiama grasinimų, bauginimų, keršto veiksmų, priekabiavimo ar kišimosi dėl advokatų profesijos funkcijų vykdymo. Dėl savo profesijos advokatai dažnu atveju sulaukia įvairiausių sankcijų tokių, kaip arešto, baudžiamojo persekiojimo ar leidimo atėmimo teikti advokato paslaugas.

30-ųjų šio akto metinių proga šalys dar kartą nori patvirtinti šiuos principus, kurie yra universalūs ir svarbūs kiekvienai šaliai bei aktualūs šiandien ir ryt.

Su aktu galima susipažinti čia.