Naujienos

Į Vilnių atvyksta Tarptautinės advokatūrų asociacijos (IBA) lyderiai ir advokatūrų vadovai iš viso pasaulio

2022 05 13

Gegužės 17–20 dienomis pirmą kartą į Vilnių atvyksta advokatūrų vadovai iš viso pasaulio, kurie dalyvaus Lietuvoje organizuojamoje Tarptautinės advokatūrų asociacijos (IBA) 15-oje kasmetinėje tarptautinėje advokatūrų vadovų konferencijoje. Lietuvos advokatūros ir IBA renginys buvo planuotas ir atidėliotas kelerius metus iš eilės dėl Covid pandemijos. Šiemet darbinėje IBA sesijoje rengiamose konferencijose, diskusijose bus kalbama apie iššūkius teisinei valstybei.
 
Didieji ir svarbiausi IBA renginiai vyks gegužės 18–19 dienomis Vilniuje, viešbutyje Radisson Blu Hotel Lietuva. Diskusijas moderuos aukščiausio lygio Tarptautinės advokatų bendruomenės atstovai – IBA prezidentas Sternford Moyo, IBA Advokatūrų klausimų komisijos vadovas Kimitoshi Yabuki, Lietuvos advokatų tarybos pirmininkas Prof. dr. Ignas Vėgėlė. Pasaulinio lygio konferencijose dalyvaus advokatūrų delegatai iš viso pasaulio – tarptautinės advokatų bendruomenės nariai bei Lietuvos advokatų kontorų vadovai ir atstovai.
 
Lietuvos advokatų tarybos pirmininkas prof. I. Vėgėlė tokio aukšto lygio advokatų lyderių atvykimą į Lietuvą sudėtingu geopolitiniu periodu Rytų Europoje vadina istorine akimirka.
 
„Vykstant žiauriam karui Ukrainoje, Rusija atvirai grasina visam demokratiniam pasauliui. Šiame kontekste tokio aukšto lygio IBA sesija tampa simboline parama mūsų valstybingumui ir suverenitetui. Esu dėkingas advokatūrų vadovams kurie neatsisakė Lietuvoje surengti advokatūrų lyderių konferencijas. Keturias dienas vyksiančiuose renginiuose diskutuosime apie šiuolaikinius iššūkius teisinei valstybei: teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti, apie neapykantos kalbą, žmogaus teisių apribojimo pagrindus ir proporcingumą, mažumų teises, asmens neliečiamumą bei jo orumą ir kitais klausimais.“, – sako prof. I. Vėgėlė.
 
Advokatūros, kaip nevalstybinės žmogaus teisių ir laisvių bei demokratijos gynėjos, į tokio tipo konferencijas kalbėti apie žmogaus teisėms ir advokatų profesijai kylančius iššūkius nekviečia politikų, nes jos neturi vienos politinės krypties. Diskusijose įvairiomis temomis paprastai dalyvauja tik teisininkai, mokslininkai, o ne politikai, o aptariamų temų skaičius pastaraisiais metais išaugo.
 
Lietuvos advokatų tarybos pirmininko pavaduotojas Mindaugas Kukaitis sako, kad būtina garsiai diskutuoti ne tik apie asmens teises, bet ir apie advokatų profesijai kylančias grėsmes.
 
„Viena iš temų, kuri bus aptarta – tai vykdomos represijos prieš teisininkus. Turiu galvoje Afganistaną, Baltarusiją ir kitas šalis, kuriuose įvykiai iliustruoja grėsmes advokato profesijai. Advokatai yra paskutinė teisinės valstybės gynybos linija, – sako M. Kukaitis. – Advokato profesijai iššūkių kyla net ir demokratinėse šalyse. Pastaraisiais metais stebime tendencijas neigti advokato garantijas ir Lietuvoje: susiduriama su ikiteisminių tyrimų metu atliekamomis kratomis, pažeidžiant advokato garantijas, advokatai tapatinami su savo klientais, susiduriame su advokato ir kliento paslapties pažeidimais. Šias problemas turime kelti į viešumą ir kartu su visa tarptautine advokatų bendruomene ieškosime atsakymų į kylančius iššūkius konferencijose“.
 
Be jau minėtų temų bus diskutuojama apie advokatų kolegijas kaip teisinės valstybės sergėtojas – ar padaryta pakankamai 2006–2022 m.; aptariami ištekliai kovojant su patyčiomis, priekabiavimu ir diskriminacija teisinėje srityje. Bus aptarta, kas pandemijos metu nuveikta teisinio išsilavinimo tobulinimo srityje, dalijamasi advokatūrų krizinių situacijų sprendimų patirtimi.
 
 

Lietuvos advokatūros informacija