Naujienos

Konstitucijos dienai paminėti – kasmetinė tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija Seime

2021 10 20

2021 m. spalio 25 d. sukanka 29 metai, kai buvo priimta Lietuvos Respublikos Konstitucija. Sukakties išvakarėse, spalio 22 dieną, Lietuvos Respublikos Seime rengiama tarptautinė, jau devintoji, mokslinė-praktinė konferencija „Konstitucinio teisės viršenybės principo įgyvendinimo iššūkiai“.

Konferencijos dalyviai kalbės apie Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui kylančius iššūkius sprendžiant valstybės valdžios institucijų ginčus, apie piliečių ir valdžios institucijų santykius, galimybes išvengti valdžių konflikto teisinėje valstybėje. Daug dėmesio bus skirta su COVID-19 pandemija susijusiems klausimams, karantino, kaip administracinio teisinio režimo, keliamiems iššūkiams žmogaus teisių apsaugos standartams ir ekstremaliosios situacijos sąlygomis taikomų ribojimų teisėtumui. Pranešėjai nagrinės ir kitus klausimus, susijusius su lygiomis galimybėmis bei partnerystės institutu, vertindami situaciją žmogaus orumo, teisės viršenybės ir visuomenės nuomonės apklausų rezultatų paisymo aspektais. Į teisės viršenybės principo įgyvendinimo iššūkius bus pažvelgta ir iš kitų šalių – Čekijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Latvijos, Lenkijos – perspektyvos.

Konferenciją rengia Mykolo Romerio universiteto Teisės mokykla, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Konstitucinis Teismas, Lietuvos advokatūra. Konferenciją galima stebėti nuotoliniu būdu per televiziją „Seimas - tiesiogiai“ ir „YouTube“ paskyroje „Atviras Seimas“ spalio 22 d. nuo 9 val.

Su konferencijos programa galima susipažinti  čia.

Visiems pageidaujantiems bus išduodami  dalyvavimą konferencijoje nuotoliniu būdu patvirtinantys pažymėjimai. Registracija pažymėjimams gauti bus vykdoma renginio metu registruojantis čia.  

Detalesnė informacija apie renginį teikiama elektroniniu paštu vti@mruni.eu