Naujienos

Lietuvos advokatūra padės teisiniais klausimais Lietuvos pareigūnams dėl neteisėtai sieną kirtusių migrantų

2021 08 13

Lietuvos advokatūra padės Migracijos departamento specialistams, sprendžiant neteisėtai sieną kirtusių migrantų krizę Lietuvoje. Ji neatlygintinai ruošia metodinę medžiagą, gerosios praktikos pavyzdžius, kuriais remiantis teisiniai procesai nepažeistų tarptautinių įsipareigojimų.

Šią savaitę Advokatų tarybos pirmininkas prof. dr. Ignas Vėgėlė susitikime su Migracijos departamento prie VRM direktore Evelina Gudzinskaite aptarė, kokiomis priemonėmis ir kokiais klausimais Lietuvos advokatų bendruomenė galėtų prisidėti, padedant Migracijos departamentui teisinėmis priemonėmis valdyti kilusią migracijos krizę šalyje.

„Visa šalis yra susitelkusi dėl pasienyje kilusios įtampos. Advokatai taip pat jaučia pareigą prisidėti savo pagalba Lietuvos pareigūnams, siekiant suvaldyti kilusią krizę taip, kad nebūtų pažeistos tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės normos, o ateityje Lietuva masiškai nepralaimėtų tarptautinių bylų. Šiuo metu rengiami seminarai, kuriuose svarbius pabėgėlių teisės aspektus dėstys žinomi šios srities specialistai. Juos išklausyti kviečiame Migracijos departamento specialistus bei advokatus. Mūsų tikslas – padėti užtikrinti, kad Lietuva nepažeistų Jungtinių tautų, Europos Tarybos ir Europos Sąjungos reikalavimų, užtikrinant migrantų teises į veiksmingą teisminę gynybos priemonę ir teisingą bylos išnagrinėjimą“, – sakė I. Vėgėlė.

Lygiagrečiai ir advokatams ruošiama metodinė medžiaga, kuri padės geriau suprasti pabėgėlių skundų specifiką, teikiant nemokamą teisinę pagalbą. Mat, Lietuvoje anksčiau nebuvo didelio poreikio specialistams, išmanantiems specifiką, susijusią su pabėgėliais.

„Yra nemažai niuansų, į kuriuos advokatai turėtų atkreipti dėmesį, teikdami teisinę pagalbą. Norime juos supažindinti su gerąja praktika“, – sakė Lietuvos advokatūros vadovas.

Kitas svarbus aspektas – tinkamos neatlygintinos pagalbos sistemos Lietuvoje sukūrimas. Iki migrantų krizės neatlygintiną pagalbą migrantams teikė tik keli advokatai.

„Šiuo  metu, išaugus migracijos mastams, būtina pagalvoti apie didesnio advokatų skaičiaus įtraukimo į pagalbos migrantams sistemą. Pati sistema, kuomet Migracijos departamentas samdo advokatą, kuris skundžia paties Migracijos departamento sprendimus gali kelti interesų konflikto įspūdį. To turėtume išvengti, sukurdami tvarią ir veiksmingą sistemą. Prie šio klausimo sprendimų įgyvendinimo taip pat gali prisidėti Lietuvos advokatūra“, – minėjo Advokatų tarybos pirmininkas Ignas Vėgėlė.

Su Lietuvos advokatūros ir advokatų paruošta metodine medžiaga Migracijos departamento specialistai, pareigūnai bei advokatai nemokamai galės susipažinti jau kitą savaitę.