Naujienos

Lietuvos advokatūra reiškia užuojautą buvusio kolegos, Advokato garbės ženklo kavalieriaus, advokato Jono Kairevičiaus (1940–2021) artimiesiems

2021 07 15

Lietuvos advokatūros bendruomenė reiškia nuoširdžią ir gilią užuojautą artimiesiems kolegoms dėl advokato, Advokato garbės ženklo kavalieriaus Jono Kairevičiaus (1940 –2021) mirties.

Šviesaus atminimo a. a. Jonas Kairevičius profesinės bendruomenės atmintyje išliks kaip profesionalas, didelį autoritetą turintis kolega, iškilus eruditas, teisininkas, advokatas ir  aktyvus visuomenės veikėjas.

A.  a.  Jonas Kairevičius, buvo ryškus Advokatūros narys, pašventęs advokato profesijai savo 54 metus. Jis mirties dieną iš visų praktikuojančių Lietuvoje advokatų buvo ilgiausiai praktikuojantis advokatas. Jonas Kairevičius buvo išrinktas Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos nariu (1995-1998 m., 1998-2001 m., 2008-2011 m., 2011-2014 m. kadencijose), Lietuvos advokatūros Advokatų garbės teismo nariu ir pirmininku (1992-1995 m., 2005-2008 m. (pirmininku), 2014-2018 m. (pirmininku), 2018-2021 m. kadencijose).  Jonas Kairevičius puoselėdamas aukščiausius etikos ir geros moralės principus ateities kartoms išliks moralės ir etikos standartų puoselėtojų simboliu. A. a. advokatas Jonas Kairevičius yra rinkinių „Advokatų kalbos teisme“ (1984 m., 1991 m.) ir „Rinktinės advokatų kalbos teisme“ (1998 m.) bendraautorius, įvairių publikacijų autoriumi.

Jonas Kairevičius nuo 1989 m. buvo Lietuvos teisininkų draugijos nariu  ir buvo išrinktas šios draugijos Kauno skyriaus valdybos pirmininku (1990-1993  m.).

Taip pat a. a. advokatas Jonas Kairevičius aktyviai bendradarbiavo su Vytauto Didžiojo universiteto akademine bendruomene, t. y. skaitė studentams viešas paskaitas, nuolat dalyvaudavo Teisės fakulteto organizuojamuose ir kituose renginiuose, savo asmenybės pavyzdžiu, nuveiktais darbais demonstravo aukštus profesinius standartus, ugdė jaunosios kartos suvokimą apie pamatinių vertybių - moralės, žmogiškumo, kūrybiškumo, laisvės svarbą teisininkui.

 Pažymėtina ir tai, kad a. a. Jonas Kairevičius, būdamas aktyvus visuomenininkas, buvo išrinktas Lietuvos Sąjūdžio I Seimo nariu (1989 m.), taip pat ėjo Juozo Lukšos - Daumanto fondo (JAV) koordinatoriaus Lietuvoje ir JAV lietuvių fondo „Į Laisvę“ lietuviškai kultūrai ugdyti Lietuvos filialo tarybos pirmininko pareigas (1993-2006 m.), buvo laikraščio „Kauno aidas“ redakcijos kolegijų nariu (1988-1989 m.) bei Kauno miesto savivaldybės laikraščio „Kauno laikas“ direktorių valdybos nariu (1994 m.).

 A. a. Jonas Kairevičius ne kartą buvo apdovanotas ir įvertintas už profesinį indėlį ir už nuopelnus Lietuvai: 2000 m. apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu, 2014 m. suteiktas Lietuvos teisininkų draugijos garbės nario vardas, 2015 m. apdovanotas Advokato garbės ženklu, 2016 m. nominuotas „Lietuvos šviesuoliu“.

Netektis – skaudi ir nepaguodžiama, bet norėtume tarti švelnų ir tylų užuojautos žodį...

„Sau į kelią neėmiau aš nieko,
Viskas Jums, brangieji mano, lieka...
Žemė, kvepianti medum ir gėlėmis,
Ir dangus, nusėtas žvaigždėmis“.

                            J. Marcinkevičius 

Su velioniu galima atsisveikinti šiandien (liepos 15 d.) nuo 11 val. laidojimo namuose „Tylos namai“ adresu: Jonavos g. 220, Kaunas. Urną bus išnešama liepos 16 d. (penktadienį) 12 val., laidojimo vieta - Petrašiūnų kapinės, Kaune.