Naujienos

Lietuvos advokatūra reiškia užuojautą buvusios kolegės advokatės Kazimiros Kanišauskienės (1940–2021) artimiesiems

2021 02 04

Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos pirmininkas Ignas Vėgėlė Advokatų tarybos ir Lietuvos advokatūros bendruomenės vardu reiškia nuoširdžią užuojautą artimiesiems ir kolegoms dėl advokatės Kazimiros Kanišauskienės (1940–2021) mirties.

Advokatė profesinės bendruomenės atmintyje išliks kaip kolegiškas ir darbštus žmogus, išugdęs ir globojęs ne vieną advokato padėjėją.

Penktadienį, vasario 5 d., nuo 14 – 18 val. velionė bus pašarvota Vilniaus laidojimo namuose, esančiuose Tolminkiemio g. 4 (Pilaitėje), II šarvojimo salėje, kur bus galima atsisveikinti su velione. Tačiau šeimos narių sprendimu velionės laidotuvės bus nukeltos į pavasarį.