Naujienos

Lietuvos advokatūros elektroninėje parduotuvėje 8 nauji seminarai teisės temomis

2022 03 08

Lietuvos advokatūros elektroninė parduotuvė www.lashop.lt vasarį papildyta aštuoniais naujais seminarais šeimos, civilinės ir baudžiamosios teisės temomis.
„Šeimos bylų nagrinėjimo aktualijos“ seminaro lektorė prof. dr. Inga Kudinavičiūtė–Michailovienė apžvelgia aktualią kasacinio teismo jurisprudenciją, skirtą santuokos nutraukimo aspektams, sutuoktinių turtinių santykių analizei (turto padalijimas, kreditorių interesai, šalių valia susitarti – sutarties turinys bei ribos); aptariama ginčų, susijusių su vaiko interesais, sprendimo problematika. Pateikiamos apeliacinės instancijos teismų įžvalgos.
Seminarą „Teisė į teismo galutinio sprendimo civilinėse bylose peržiūrą: teisingumas v teisinis stabilumas– parengė advokatas dr. Darius Bolzanas. Lektorius analizuoja klausimus, susijusius su teismo galutinių sprendimų civilinėse bylose patikros galimybėmis Lietuvoje: kasacija ir proceso atnaujinimu. Nagrinėjamas teisinis santykis ir ryšys tarp teisingumo ir teisinio stabilumo kaip vertybių, kurios yra esminės sprendžiant dėl teismo sprendimo panaikinimo / pakeitimo byloje. Taip pat aptariamos esminės kasacinio teismo funkcijos, kasacinio teismo praktika dėl kasacinių skundų (ne)priėmimo, kasacijos pagrindų (ne)buvimo, teisės į kasaciją įgyvendinimo raidos tendencijos. Pateikiama nauja EŽTT ir Lietuvos teismų praktikos apžvalga proceso atnaujinimo klausimais.
 
„Fizinių asmenų bankroto proceso ypatumai“ lektorius dr.  Darius Bolzanas seminare apžvelgia fizinių asmenų bankroto teisinę prigimtį, esmę, analizuoja teismų praktiką ir tendencijas. Pateikiami vertinimai ir pasiūlymai atskirais fizinių asmenų bankroto klausimais.
 
Baudžiamosios teisės seminaras „Neapykantos kalbos atribojimas nuo saviraiškos laisvės, baudžiamoji atsakomybė už šias nusikalstamas veikas“. Advokatė Dovilė Murauskienė dėsto apie neapykanta motyvuotų nusikalstamų veikų sampratą, atskirai aptaria neapykantos nusikaltimus ir neapykantos kalbą, pateikia šias nusikalstamų veikų grupes vienijančius ir skiriančius požymius, analizuoja aktualią nacionalinių ir tarptautinių teismų praktiką.
 
Seminaro „Įmonių nemokumo procesas nuo 2021 m. liepos 15 d.“ lektorė, advokatė Džiuginta Balčiūnė aptaria, kokie teisės aktai bus pakeisti po 2021 m. liepos 15 d. priimtos Bankroto ir restruktūrizavimo procedūrų reformos. Mokymuose pasakojama, kokia bus nuostatų taikymo tvarka.
 
Seminare „Derybų įgūdžiai advokatams“ lektorius, advokatas dr. Tomas Bagdanskis dėsto apie vieną iš advokato kompetencijos sudedamų dalių – derybų įgūdžius. Advokatams būtina suprasti pagrindinius derybų principus, tipus, derybų etapus. Šiuose mokymuose aptariami minėti aspektai, pateikiami praktikos pavyzdžiai, mokama tapti gerais derybininkais.
 
„Mediacija advokato veikloje: kliento motyvavimas ir atstovavimas“  lektorė – advokatė dr. Jurgita Spaičienė. Mediacijos srities seminaras, skirtas advokato atstovavimo mediacijos procese ypatumams aptarti: pristatomi advokato vaidmens skirtumai lyginant su atstovavimu teismo procese, kalbama apie mediacijos advokacijos sampratą, analizuojamos advokato kompetencijų sritys atstovaujant klientams, santykis su klientu, su mediatoriumi mediacijos metu.
 
Mediatekoje rasite seminarą „Praktiniai asmens duomenų ir IT saugumo klausimai advokatams“, kurį parengė lektorius, advokatas Mindaugas Civilka. Analizuojama informacinių sistemų, informacijos, kibernetinio saugumo ir duomenų saugumo samprata, pateikiamos svarbiausios sąvokos, apžvelgiamas kibernetinio saugumo reguliavimas ES, nacionaliniame ir sektoriniame lygmenyje. Seminare pateikiamas teorinis ir praktinis rizikos vertinimo, saugumo priemonių parinkimo aspektai. aptariami administracinės,