Naujienos

Lietuvos advokatūra: surinktos paramos Ukrainai lėšos skiriamos humanitarinei pagalbai ir gynybai. Sudaromas advokatų Pro Bono paslaugų ukrainiečiams sąrašas

2022 03 04

Rusijai tęsiant karinę agresiją prieš suverenią ir nepriklausomą Ukrainą, agresorės karinė jėga yra nukreipta prieš taikius civilius gyventojus bei civilinę infrastruktūrą. Lietuvos advokatūra besąlygiškai smerkia karinius Rusijos veiksmus ir, palaikydama Ukrainoje nuo karo nukentėjusius bei savo šalį ginančius žmones, skiria jiems Lietuvos advokatų bendruomenės ir jų artimųjų suaukotas lėšas.

Prisidėti prie finansinės paramos Ukrainai pakviesti Lietuvos advokatai, advokatų padėjėjai, jų artimieji bei pažįstami, neabejingi tragiškai situacijai Ukrainoje, kartu su Lietuvos advokatūra surinko 37 tūkst. 655 eurus paramos. Lietuvos advokatų tarybos sprendimu, ši suma dalijama į dvi lygias dalis ir skiriama humanitarinei pagalbai Ukrainoje, pervedant lėšas Raudonajam kryžiui, bei Ukrainos gynybiniams pajėgumas stiprinti, pervedant lėšas į Ukrainos nacionalinio banko specialiąją sąskaitą.

„Nuoširdžiai dėkojame visiems aukojusiems ir pagal išgales prisidėjusiems prie finansinės paramos Ukrainai, kurios žmonės mums artimi savo vertybėmis ir dvasia, savo atsidavimu tėvynei, drąsa ginti savo šalį, nepriklausomybę, laisvę ir demokratiją. Lietuvos advokatų taryba mano, jog šiuo metu Ukrainai itin svarbi humanitarinė pagalba, bet lygiai taip pat svarbu Ukrainai stiprinti savo gynybinius pajėgumus. Būtent dėl to priimtas sprendimas paaukotas lėšas skirti ir gynybos pajėgumams stiprinti ir nukentėjusiesiems nuo karo veiksmų. Tarptautinę teisę ir žmogiškąsias vertybes pamynusi agresorė niokoja Ukrainos žemę ir trypia ten gyvenančių žmonių gyvenimus. Ukrainai reikalinga visokeriopa parama ir pagalba – tad advokatų bendruomenė, kaip ir kiti Lietuvos žmonės, kiek įmanoma, prisideda prie paramos“, – sako Lietuvos advokatų tarybos pirmininkas prof. dr. Ignas Vėgėlė.

„Kariniai Rusijos veiksmai verčia Europos lyderius spręsti ir pabėgėlių iš Ukrainos klausimus. Šalys, tarp jų Lenkija, Lietuva, ir kitos Europos valstybės, jų gyventojai jau priima nuo karo priverstus bėgti ukrainiečius. Nuo karo Ukrainoje nukentėjusiems žmonėms gali tekti spręsti įvairias teisines problemas, todėl Lietuvos advokatūra priėmė sprendimą nedelsiant sudaryti Lietuvos advokatų ir advokato padėjėjų sąrašą, kurie nemokamai teiks teisines paslaugas (pro bono) nukentėjusiesiems“, – sako Lietuvos advokatų tarybos pirmininko pavaduotojas Mindaugas Kukaitis.

Lietuvos advokatai ir advokatų padėjėjai kviečiami į nemokamas teisines konsultacijas galinčių teikti sąrašą registruotis el. paštu probono@advokatura.lt. Registruojantis el. paštu būtina nurodyti advokato/advokato padėjėjo vardą, pavardę, miestą, specializaciją ir užsienio kalbas, kuriomis advokatas/advokato padėjėjas gali teikti nemokamas teisines konsultacijas ukrainiečiams ar kitiems nuo karo nukentėjusiems asmenims. Šios nemokamos paslaugos bus teikiamos iki 2022 metų pabaigos – tai dar viena įmanoma paramos forma šiuo tragišku laikotarpiu Ukrainos ir visos Europos žmonėms. Šiuo kas savaitę atnaujinamu sąrašu Lietuvos advokatūra dalinsis su Ukrainos advokatūra, CCBE (Europos Advokatūrų Taryba),  Teisingumo ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos ambasada Ukrainoje, Ukrainos ambasada Lietuvoje ir kitomis suinteresuotomis institucijomis.

Слава Україні!