Naujienos

Lietuvos advokatūros profesinio solidarumo akcija Baltarusijoje karceryje kalinamam advokatui Maksimui Znakui

2024 06 11

Prie Baltarusijos ambasados Vilniuje, birželio 11 dieną, Lietuvos advokatūra organizavo profesinio solidarumo akciją, skirtą nežmoniškomis sąlygomis Baltarusijoje, karceryje kalinamo advokato Maksimo Znako palaikymui. Akcijos metu apie kankinimo sąlygomis (kas objektyviai nustatyta tarptautinių organizacijų) kalinamą advokatą pasakojo advokatas Evgeny Pylchenko, kuris buvo priverstas išvykti iš Baltarusijos ir šiuo metu gyvenantis Vilniuje. Tuo tarpu lietuvių aktorius, bardas Giedrius Arbačiauskas itin jautriai atliko kalėjime Maksimo Znako parašytą bei į lietuvių k. išverstą autorinį eilėraštį. Iš Baltarusijos priversta išvykti poetė Sabina Brilo perskaitė keletą kitų Maksimo Znako kūrybos eilių.

 

Šia akcija Lietuvos advokatūra solidarizuodamasi siekia palaikyti kalintį advokatą, ir nesutinka, su jo įkalinimu bei siekia išreikšti paramą kolegoms, kurie užsienio šalyse yra persekiojami dėl savo profesinės veiklos.

 

„Iš valstybės tiesiog reikalaujame užtikrinti minimalias teises, kurios lieka nuteistajam kolonijoje – teisę rašyti ir gauti laiškus, teisę kartą per mėnesį skambinti artimiesiems, teisę susitikti su savo advokatu. Tai iš valstybės nereikalauja jokių pastangų ar papildomų išteklių. Tai teisinis reikalavimas, tinkamas net tiems, kurie niekada nematė jokio įstatymo: kankinti žmogų negali būti teisinio pagrindo. Ir šiam reikalavimui negali pritarti visi, nepaisant politinių pažiūrų ir oficialios pozicijos. Štai kodėl mes – visi, kuriems rūpi Maksimo likimas – reikalaujame nutraukti jo kankinimus. Ir kol tai tęsiasi, galime tik konstatuoti, kad visa Baltarusijos vadinamoji teisinė sistema egzistuoja tik tam, kad pasijuoktų iš tų, kurie dabar nesugeba nuo to apsisaugoti.“ – kalbėjo advokato Maksimo Znako gynėjas, advokatas Evgeny Pylchenko, kuris buvo režimo priverstas palikti savo šalį.

 

 

Advokatas Maksimas  Znakas prisidėjo prie Baltarusijoje demokratiškai kandidatavusio rinkimų dalyvio Vyktoro Babarykos kampanijos. M. Znakas konsultavo teisės klausimais Vyktoro Babarykos rinkimų štabą. Dėl to advokatas iš karto pateko į represinių struktūrų akiratį, buvo įkalintas izoliatoriuje ir kolegoms teko su juo bendrauti per sienoje įrengtą plastikinį langą, kai viso bendravimo buvo klausomasi ir jis įrašomas.

 

Lietuvos advokatūros rengiamame kasmetiniame žurnale „Advokatas“ buvo skirtas atskiras straipsnis „Baltarusijos teisės grimasos“ šiai situacijai apžvelgti. Straipsnyje, advokato M. Znako kolega Dmitrijus Laevskis komentavo situaciją: „M. Znakas vis dar kalėjime, jo sąlygos siaubingos. Šis žmogus iš visų advokatų patiria sunkiausius išbandymus. Jam skirta dešimt metų nelaisvės. <...> Kaltinime nėra nusikalstamų veikų aprašymo. Advokatai prašė padaryti teismo procesą atvirą: jei Maksimas padarė nusikaltimą, parodykite, kur jis nusikalto. Bet procesas buvo uždaras“.

 

 „Tai ne politinė akcija. Tai teisinis solidarumo šauksmas. Belaisvio advokato kankinimas kalėjime yra kraštutinis teisinės sistemos silpnumo pasireiškimas. Advokatai dėl savo aktyvumo gali nepatikti ir nepatinka net ir demokratiniame pasaulyje, tačiau įkalinimas už vykdomą profesinę veiklą ir kankinimais gali užsiimti tik autoritarai ir jų režimai. Tačiau kiek gi viduje turi būti silpnas žmogus ir režimas, kad taip paniškai bijotų teismo procese advokato ištariamų žodžių. Ir kokia gali būti tų žodžių galia.

 

Manau, kad žinau, kodėl į advokatus bet kurioje valstybėje neretai žiūrima neigiamai. Būtent dėl advokatų nepriklausomumo, visų pirma vidinio, advokato nepakantumo neteisei. Nepriklausomumo savo įsitikinimuose. Nepaliaujamo reikalavimo klausytis tik teisės, o ne galios. Nepailstamo siekio, kad visi būtų lygūs prieš įstatymą ir visi turėtų realią galimybes ginti savo teises, yra vienintelis advokato ginklas, kurio kartais taip bijoma. Maksimas visiems advokatams rodo, kokia yra vidinės laisvės kaina. Ir koks gali būti pasiryžimas mėginti šią vidinę laisvę, žmogaus teises ir laisves bei profesinę garbę apginti. Tačiau siekis laikytis profesinių vertybių turi ir savo didelę kainą. Ją šiandien moka Maksimas tiek savo sveikata bei, galimai, ir gyvybe.

 

Jeigu ši profesinio solidarumo paramos akcija pasiektų kaimyninės šalies valdančiuosius, tiesiog paprašyčiau –  sustokite, liaukitės naikinti žmogų ir žmoniškumą,  Maksimui bent suteikite galimybę būti apžiūrėtam medikų ir pasimatyti su savo šeima ir advokatais.“ – akcijos metu kalbėjo Advokatų tarybos pirmininkas Mindaugas Kukaitis.

 

Finaliniu profesinio solidarumo akcijos akcentu tapo lietuvių aktoriaus, bardo Giedriaus Arbačiausko itin jautriai atliktas kalėjime parašytas bei į lietuvių k. išverstas Maksimo Znako autorinis eilėraštis. G. Arbačiauskas neatlygintinai sutiko prisidėti prie šios Lietuvos advokatūros kartu su iš Baltarusijos pasitraukusiais advokatais organizuojamos Maksimui Znakui palaikymo akcijos.

 

2021 m. Maksimas Znakas kartu su kitais Baltarusijos advokatais Lilija Vlasova, Dmitrijumi Laevskiu ir Leanidu Sudalenko buvo apdovanoti Europos Advokatūrų tarybos (CCBE) Žmogaus teisių apdovanojimus „CCBE Human Rights Award“ už savo šalies  Žmogaus teisių ir teisinės valstybės vertybių gynimą. Tais pačiais metais už išskirtinį indėlį į Žmogaus teisių gynimą Maksimas Znakas buvo apdovanotas ir specialiu IBA (Tarptautinės advokatų asociacijos) apdovanojimu. Daugiau apie Maksimo istoriją ir jo tarptautinį palaikymą – www.maksimznak.org