Naujienos

Teisingumo ministerija kviečia asmenis, siekiančius tapti apygardų rinkimų komisijų nariais ir (arba) šių komisijų pirmininkais, dalyvauti atrankoje

2024 06 11

Teisingumo ministerija kviečia asmenis, siekiančius tapti apygardų rinkimų komisijų nariais ir (arba) šių komisijų pirmininkais, dalyvauti atrankoje. Apygardų rinkimų komisijų narių bei pirmininkų funkcijos apims Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų organizavimą ir vykdymą, dalyvaujant apygardos rinkimų komisijos veikloje.

 

Asmuo, siekiantis tapti rinkimų komisijos nariu ir (arba) jos pirmininku, turi pateikti:

-          nustatytos formos prašymą (prašymo forma);

-          aukštąjį teisinį išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

 

Galima pateikti ir kitus dokumentus, kuriais patvirtinama atitiktis teisingumo ministro nustatytiems kriterijams.

 

Dokumentai priimami iki birželio 20 d. (įskaitytinai).

 

Platesnę informaciją apie atranką bei kandidatams nustatytus kriterijus rasite Teisingumo ministerijos interneto svetainėje.

 

Papildoma informacija teikiama tel. 8 600 38023.