Naujienos

Užuojauta dėl advokato Zigmo Pečiulio (1955–2024) mirties

2024 06 14

Lietuvos advokatūra visos bendruomenės vardu reiškia nuoširdžią užuojautą dėl advokato Zigmo Pečiulio (1955 – 2024) mirties.

Netektis – skaudi ir nepaguodžiama, bet norėtume tarti tylų užuojautos žodį...

Jį palietė tamsa ranka vėsia,
Dabar jokia užuojauta neguodžia,
Nebent viltis, kad neišnyks dvasia,
Kad liks darbai, sumanymai ir žodžiai.

Telydi paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą advokato šeimą, draugus ir visus pažinojusius velionį.

Ilsėkis ramybėje.

Atsisveikinimas su velioniu vyks birželio 18 d., laidojimo namuose "Nutrūkusi styga", Vilniuje, nuo 12:00 val. Amžinojo poilsio velionis bus išlydėtas birželio 19 d. 12:00 val.