Naujienos

Reglamentuotas nuotolinių teismo posėdžių viešumo užtikrinimas

2022 03 01

Lietuvos teismuose išaugus nuotolinių teismo posėdžių skaičiui ir atsiradus poreikiui užtikrinti tokių posėdžių viešumą nuotoliniu būdu Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija įsakymų pakeitimais numatė būdus, kuriais teismo posėdžiui vykstant būtų naudojamos vaizdo konferencijų bei telekonferencijų technologijos.
Prie šių įsakymų pakeitimų prisidėjo ir Lietuvos advokatūra, siekdama užtikrinti ne tik proceso skaidrumą, bet ir teismo proceso šalių teisių užtikrinimą. Lietuvos advokatūra suderindama projektų nuostatas pažymėjo, jog turi būti siekiama priimti pažangesnius technologinius ir teisėkūros principus atitinkančius teisinio reguliavimo sprendimus, kurie neapsunkintų įgyvendinti LR Konstitucijos 117 straipsnio 1 dalyje ir proceso įstatymuose įtvirtinto viešo teismo proceso principo, kartu užtikrinant asmens teisę į gynybą ir teisingą procesą.
Nuo š. m. vasario 24 d. visuomenei sudaryta galimybė teismo posėdį stebėti ar jo klausytis retransliuojant teismo posėdžio garsą ir, jei yra galimybė, vaizdą į atskirą, visuomenei atvirą teismo posėdžio salę ar kitą teismo pastate esančią patalpą, arba prisijungus prie vaizdo konferencijos ar telekonferencijos.
Asmenys, norintys stebėti teismo posėdį nuotoliniu būdu apie tai turės informuoti bylą nagrinėjantį teismą ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki teismo posėdžio datos. Asmuo teismui turėtų nurodyti savo vardą, pavardę, gimimo datą, kontaktinius duomenis (telefono numerį, elektroninio pašto adresą) ir konkretų teismo posėdį, kurį pageidauja stebėti. Detalią teismo informavimo apie pageidavimą stebėti viešą teismo posėdį nuotoliniu būdu tvarką yra patvirtinusi Teisėjų taryba.
Teisingumo ministrės Evelinos Dobrovolskos teigimu, naujai įtvirtintos priemonės leis užtikrinti atviresnį ir skaidresnį teismo procesą, didinti visuomenės pasitikėjimą teismu.