Naujienos

Su Lietuvos Valstybės atkūrimo diena!

2021 02 16

1918 m. pasirašytas Vasario 16-osios aktas įkūnijo mūsų tautos slapčiausius troškimus ir lūkesčius turėti savo valstybę. Valstybę, kuri būtų Laisva ir Nepriklausoma.

Ši data tapo lemtinga mūsų visų dabarčiai ir ateičiai. Ši diena yra mūsų nepriklausomybės, savarankiškumo, dvasinės stiprybės bei vieningumo simbolis.

Valstybės atkūrimo dienos proga linkiu neprarasti mums dovanotų svarbiausių ir nepakeičiamų tautos vertybių – Laisvės ir Nepriklausomybės. Branginkime gautas dovanos, puoselėkime iškovotą laisvę savo darbais, mylėkime savo kraštą ir džiaukimės savais pasiekimais!

Šv. Pranciškus Asyžietis yra sakęs: „Nes kas duoda – gauna…“. Duokime vieni kitiems ir gausime – vis gražesnę ir stipresnę mūsų visų Lietuvą!

Su Lietuvos Valstybės atkūrimo diena!

Advokatų tarybos pirmininkas

Prof. dr. Ignas Vėgėlė