Naujienos

Užuojauta dėl advokato Jurij Binevič (1962–2023) mirties

2023 04 29

Lietuvos advokatūra visos bendruomenės vardu reiškia nuoširdžią užuojautą dėl advokato Jurij Binevič (1962–2023) mirties.

Netektis – skaudi ir nepaguodžiama, bet norėtume tarti tylų užuojautos žodį...

Jį palietė tamsa ranka vėsia,
Dabar jokia užuojauta neguodžia,
Nebent viltis, kad neišnyks dvasia,
Kad liks darbai, sumanymai ir žodžiai.

Telydi paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą advokato šeimą, draugus ir visus pažinojusius velionį.

Ilsėkis ramybėje.

Atsisveikinimas su velioniu vyks š. m. balandžio 30 d. nuo 9:00 iki 13:00 val. Vilniaus laidojimo namuose „Ligamis“, Sietyno g. 14.