Petras Leonas

Petras Leonas

Antras Lietuvos prisiekusiųjų Advokatų tarybos pirmininkas.

Kadencija: 1926–1938 m.

Jam pirmininkaujant buvo sukurta advokatų savišalpos organizacija, sudaryta advokatų biblioteka, ypač daug dėmesio skirta nemokamai teisinei pagalbai.

 • 1932 m. jam pripažintas VDU daktaro laipsnis
 • 1889 m. baigė studijas Maskvos universiteto Teisės fakultete
 • 1884 m. baigė Marijampolės gimnaziją
 • 1938 m. išrinktas dešimtai kadencijai Lietuvos prisiekusiųjų advokatų tarybos pirmininku
 • 1936 m. išrinktas devintai kadencijai Lietuvos prisiekusiųjų advokatų tarybos pirmininku
 • 1934 m. išrinktas aštuntai kadencijai Lietuvos prisiekusiųjų advokatų tarybos pirmininku
 • 1933–1938 m. žurnalo „Kultūra“ redaktorius
 • 1933 m. išrinktas septintai kadencijai Lietuvos prisiekusiųjų advokatų tarybos pirmininku
 • 1932 m. išrinktas šeštai kadencijai Lietuvos prisiekusiųjų advokatų tarybos pirmininku
 • 1930 m. išrinktas penktai kadencijai Lietuvos prisiekusiųjų advokatų tarybos pirmininku
 • 1929 m. išrinktas ketvirtai kadencijai Lietuvos prisiekusiųjų advokatų tarybos pirmininku
 • 1928 m. išrinktas trečiai kadencijai Lietuvos prisiekusiųjų advokatų tarybos pirmininku
 • 1927 m. išrinktas antrai kadencijai Lietuvos prisiekusiųjų advokatų tarybos pirmininku
 • 1926 m. išrinktas Lietuvos prisiekusiųjų advokatų tarybos pirmininku
 • 1922 m. Lietuvos universiteto profesorius, Teisės fakulteto dekanas
 • 1918–1919 m.  I ir II Vyriausybės teisingumo ministras, IV Vyriausybės – vidaus reikalų ministras
 • 1907 m. išrinktas II Rusijos Valstybės dūmos narius nuo Suvalkų. Rūpinosi lietuviškų mokyklų steigimu, parengė Lietuvos autonomijos projektą
 • 1906 m. politiniais motyvais atleistas iš teisėjų ir teismo priimtas į prisiekusiųjų advokatų tarpą. Pradėjo advokato praktiką Kaune
 • 1890–1905 m. teismo ir prokuratūros darbuotojas Suvalkuose, Taškente, Samarkande, Naujajame Margelane (dabar Fergana)