Advokato kelio pradžia..

Advokato kelio pradžia..

Lietuvos Advokatūros kūrimosi pradžioje jauno teisininko, advokato kelias buvo nelengvas. Advokatams teko patiems padėti tvirtus pamatus teisinei ir Nepriklausomai Lietuvos Valstybei. Tad ne nuostabu, kad to laikmečio advokatai buvo aktyvūs ne tik žmogaus teisių gynėjai,  visuomenės, bet ir politikos veikėjai. Advokatai itin aktyviai dalyvavo valstybės valdyme. Ne veltui to laikmečio advokatai šiandien dar vadinami kaip „Laisvės advokatais“. Tuo pačiu pavadinimu yra sukurtas filmas apie žymiausių advokatų indėlį į laisvę, žmogaus teisių gynimą, advokatūros pamatus. Filmą galima pasižiūrėti, pasirinkus šią aktyvią nuorodą.

Šioje nuotraukoje – Kauno taryba 1925 m., centre  – advokatas Jonas Vileišis, dešimt metų buvęs šio miesto burmistru. Per dešimtmetį jis gana apleistą miestą pavertė Europos lygio didmiesčiu. Jo iniciatyva pastatyti trys tiltai, įvykdytos ir kitos permainos: atsirado viešieji autobusai, miesto kanalizacija. Būdamas burmistru jis taip pat aktyviai dalyvavo ir Lietuvos advokatūros veikloje.