Zigmas Toliušis

Zigmas Toliušis

Šeštas Lietuvos SSR Advokatų tarybos pirmininkas.

Kadencija 1941–1944 m.

 • 1912 m. baigė teisės studijas Sankt Peterburgo universitete
 • 1908 m. baigė Kauno gimnaziją
 • 1955 m. paleistas iš tremties
 • 1951 m. suimtas ir po 4 mėnesių Ypatingojo pasitarimo prie SSRS valstybės saugumo ministerijos nutarimu ištremtas į Krasnojarsko kraštą
 • 1948 m. buvo „suteikta malonė“ ir nuo likusios bausmės atleistas
 • 1926 m. liepos 26 d. suimtas trečią kartą, 1947 m. vasario 3 d. Lietuvos SSR aukščiausiasis teismas už 1942 m. Lietuvos advokatų susirinkime pasakytą kalbą nusprendė jį įkalinti dar penkeriems metams
 • 1944 m. spalio 28 d. buvo suimtas, paleistas – po aštuonių mėnesių
 • 1941 m. išrinktas Advokatų tarybos pirmininku
 • 1940 m. liepos 12 d. – 1941 m. buvo suimtas sovietų saugumo ir kalėjo Kauno kalėjime
 • 1926–1940 m. Advokatų tarybos narys, atliko iždininko, sekretoriaus pareigas
 • 1924 m. tapo advokatu
 • 1922–1927 m. Pirmojo, Antrojo ir Trečiojo Seimo narys ir valstiečių liaudininkų frakcijos pirmininkas
 • 1921 m. Vyriausiojo tribunolo svarbesniųjų bylų tardytojas Lietuvoje
 • 1920 m. paskirtas Lietuvos nepaprastuoju įgaliotiniu Ukrainoje
 • 1913–1917 m. dirbo Kijevo ir Poltavos teismo įstaigose