Naujienos

Lietuvos advokatai kviečiami dalyvauti „World Justice Project“ apklausoje

2024 02 06

Į Lietuvos advokatūrą kreipėsi CCBE (Europos Sąjungos advokatūrų taryba) su kvietimu padėti vykdyti „World Justice Project“ (toliau – WJP) advokatų apklausą.

WJP yra nepriklausoma, daugiadisciplininė organizacija, siekianti skatinti teisinės valstybės principų laikymąsi visame pasaulyje. Ji atlieka išsamų ES valstybių narių teisingumo ir teisinės valstybės rodiklių tyrimą, kurio tikslas - įvertinti stipriąsias ir silpnąsias puses teisingumo, valdymo ir teisinės valstybės srityse visose 27 ES valstybėse narėse. Vis dėlto, WJP nurodė iš anksto nurodė ES valstybes, kurios laikomos aukštu prioritetu šioje apklausoje. Lietuva – viena tokių valstybių.

Šiuo metu projekto metu renkami ekspertiniai duomenys iš teisininkų, siekiant įvertinti jų požiūrį ir patirtį, susijusią su teisingumu ir teisine valstybe jų regione. Šiuo metu labai kviečiami dalyvauti Lietuvos advokatai, kaip nepriklausomi ekspertai, turintys dalykinių žinių teisės srityje ir praktinių žinių apie teisingumo sistemų veikimą.

Ši apklausa suskirstyta į skirtingas dalis, o teisininkai bus nukreipti į atitinkamą klausimyną pagal jų pačių pasirinktą kompetencijos sritį (civilinė teisė, komercinė teisė, pilietinės laisvės, baudžiamoji justicija ir (arba) valdymas ir teisinė valstybė). Šiems klausimynams užpildyti prireiks apie 30 minučių, o individualūs atsakymai bus griežtai konfidencialūs.

Čia pateikiama registracijos nuoroda: https://s.alchemer.com/s3/WJP-EU-Registration.

Apklausą, deja, pildyti galite tik anglų, vokiečių, prancūzų, italų ir ispanų kalbomis.

Užsiregistravę dalyviai gaus kvietimą per 72 valandas užpildyti klausimynus. Jei jų negavote, patikrinkite nepageidaujamų laiškų aplanką arba susisiekite su WJP komanda adresu:

eu-ruleoflaw@worldjusticeproject.org.       

 

Apklausą maloniai kviestumėme užpildyti iki 2024 m. kovo 6 d.

Nuoširdžiai tikimės Jūsų aktyvaus dalyvavimo.