Naujienos

Lietuvos advokatūra reiškia užuojautą buvusio kolegos advokato Danieliaus Sabeckio (1935–2021) artimiesiems

2021 03 09

Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos pirmininkas Ignas Vėgėlė Advokatų tarybos ir Lietuvos advokatūros bendruomenės vardu reiškia nuoširdžią užuojautą artimiesiems ir buvusiems bendražygiams dėl kolegos advokato Danieliaus Sabeckio (1935–2021) mirties.

A.a. D. Sabeckis advokatu Alytuje dirbo 29 metus. Advokatas profesinės bendruomenės atmintyje išliks kaip ramus, doras ir darbštus žmogus, kuris savo ilgamete darbo bei gyvenimiška patirtimi noriai dalinosi su kolegomis. D. Sabeckis advokato vardą pateisino savo inteligentiškumu, santūrumu bei profesine išmintimi.

Telydi paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą.

Velionis pašarvotas UAB „Skausmo užuovėja" Rūtų g. 65, Alytuje,  4 salėje. Su velioniu bus atsiveikinama ryt, kovo 10 d., 13 val.