Naujienos

Intelektinės nuosavybės teisės aktualijos aptartos su Valstybinio patentų biuro atstovais

2018 11 06

Su Lietuvos advokatūros Intelektinės nuosavybės teisės komiteto atstovais Valstybinio patento biuro atstovai aptarė advokatų iškeltus aktualiausius klausimus, susijusius su galimu teisės aktų, reglamentuojančių prekių ženklų apsaugą, tobulinimą.

Susitikimo metu buvo iškelti klausimai dėl galimybės advokatams bei jų padėjėjams Valstybiniame patentų biure (VPB) atstovauti klientus iš trečiųjų (ne Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės) valstybių (dabar teisės aktai tokią galimybę numato tik patentiniams patikėtiniams).

Taip pat diskutuota apie procedūrinius teisių gynimo aspektus, kuomet prašymai dėl teisių gynimo bei prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia teikiami ir teismui, ir VPB Apeliaciniam skyriui (pagal Prekių ženklų įstatymą veikiančiam kaip privaloma ikiteisminė ginčų nagrinėjimo institucija). Kartu aptartas ir išlaidų, susijusių su ginčų sprendimu VPB Apeliaciniame skyriuje, paskirstymo tarp ginčo šalių klausimas (esamas teisinis reglamentavimas tokios galimybės nenumato).